Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Stenhugning i granitklubben

Et stort antal henvendelser til granitklubbens hjemmeside på www.granitklubben.dk med alle mulige spørgsmål om hvordan man laver det ene og det andet i sten og herunder granit, har afstedkommet denne samling af gode råd om stenhugning og det håndværk, som ligger bag.

Det har ikke været hensigten at lave et udtømmende kompendium, men blot at give et indblik i de mest anvendte teknikker og værktøjer i forbindelse med udformning af granitfigurer.

Der er således ikke taget udgangspunkt i den professionelle stenhuggers arbejde, der som hovedområde omfatter tildannelse af gravsten. Granitklubben har kun i ganske begrænset omfang udført gravsten.

Det væsentlige formål med rådene er også at understrege de risici, som er forbundet med arbejdet som stenhugger. Der er imidlertid ikke taget udgangspunkt i hverken arbejdstilsynets bestemmelser eller andre regelsæt, som gælder for den professionelle arbejdsplads. På den anden side har jeg henvist til de bestemmelser, som faktisk findes med beskrivelse af sikkerhed i arbejdet som tilgængelige under brancheorganisationens egne hjemmesider.

Gode Råd skulle således gerne afdække en del af de spørgsmål, som kan dukke op ved den daglige brug af værktøj og arbejdet med sten og metoder til at komme frem til det ene og andet resultat. Rådene kan i nogen grad anvendes som håndbog, men som opslagsbog vil tilgang via granitklubbens hjemmeside - bjælken med spørgevindue øverst på gode råd være lettere.

De personer, som kan antages at være målgruppe for kompendiet er de, som beskæftiger sig med tildannelse af granitsten til noget, som skal kunne præsenteres på en ordentlig og forsvarlig måde til slut. Det gælder hvad enten man er kunstner eller blot arbejder på almindeligt hobbyplan.

Arbejdsmetoder til at bearbejde sten og de enkelte arbejdsmetoder og beskrivelser er i nogle tilfælde supplere med fotos. Billederne er egne optagelser og hvor der er tale om beskrivelse af enkelte stykker værktøj kan billederne være fra kataloger.

Som støtte til beskrivelse af visse arbejdsmetoder og værktøjer har jeg gjort brug af Kaj Andersen fra fa. Diatool. Jeg har kontaktet arbejdstilsynet, som har givet henvisninger til hjemmesider med sikkerhedsbeskrivelser.

GODE RÅD - Formål med denne del af hjemmesiden

Gode Råd er ment som en hjælp til klubbens medlemmer.
Gode råd omfatter en lang række beskrivelser - se listen til højre >>>>>>>>>>>>>>>

Men, vi gør os ikke til orakler eller til sandhedsvidner! Vi har blot afprøvet alle de beskrevne metoder og værktøjer.

Har du

spørgsmål til det skrevne kan du sende dem til os og vi vil så forsøge at give en nærmere detaljeret beskrivelse af, hvordan man løser det ene eller det andet problem. Brug vores kontakt felt Kontakt til Granitklubben til at sende dit spørgsmål....MEN se lige nedenfor....>>

Før du stiller et spørgsmål vil det være rigtig fint om du vil forsøge med at stille dit spørgsmål i søgelinien øverst på siden i den grønne bjælke.

Hvis det f.eks drejer sig om forhandler af et bestemt produkt eller værktøj kan du blot skrive ordet forhandler og du vil se en liste med et punkt, som omhandler forhandlere, hvor du så kan vælge efter eget forgodtbefindende.

 • Arbejdsmetoder
 • Værktøjsanvendelse
 • Vigtige sikkerhedsforskrifter og -råd
 • Forhandlerhenvisning
 • Hvor finder jeg dette og hint
 • Hvordan giver jeg sten en flot overflade
 • Hvordan laver jeg bogstaver i sten
 • Hvordan flytter jeg en sten
 • God arbejdslyst.  Anvendelse af værktøj, metoder samt sikkerhedsråd

  Skæreskive

  Skæreskiven til vinkelsliberen er et vigtigt, men også farligt redskab. Der kan fås mange forskellige typer skiver til maskinen. Her viser vi en ganske almindelig skive med indskæringer i kanten for hver platte. Vi har set eksempler på at de billigt indkøbte skiver mister en platte og det kan være meget farligt. Den dyre type skiver taber sjældent en platte ved normalt brug.

  En vigtig begrundelse for altid at anvende sikkerhedsudstyr!!

  Hvad er så normalt brug af en skive?
  Det er at skære lige og følge skivens evne til at skære i stenen. Hvis skiven skærer dårligt kan det være fordi stenen og skiven ikke passer ret godt sammen. Hvis skiven efterhånden begynder at skære trægt så kan det tænkes at den skal "skærpes". Dette kan foregå simpelt ved at skære nogle snit i en blødere sten - f.eks. en mursten. Skær den op i små skiver og du vil mærke en betydelig forbedring af skivens skæreevne.
  Skiven er sjældent udsat for skader ved lige snit. Hvis du drejer eller vrider skiven i snittet bliver den klemt og vredet og her kan ulykken ske.

  Hvilken type skal man vælge? - Du skal tage hensyn til hvad du vil bruge skiven til. Lige snit eller også afretning af en overflade i mindre omfang, så du også vil bruge skivens side. Endelig hvor dybt du vil kunne skære.
  Der er flere udmærkede mærker at vælge imellem. Nogle eksempler:
  Magic Plus
  Swiflex
  Pentax
  Diarex
  GTC Turbo
  m.fl.


  Andre typer skiver
  Der findes en type skive i alle gængse størrelser til vinkelsliber, som kan skære helt glat med en vinkelstående flade. Skiven kan være monteret med særlig adapter, eller flange, som bevirker at vinkelsliberens aksel monteres direkte i gevindet i centrum. Der findes også en type løs adapter, som kan anvendes til den type skiver som har skruehuller rundt om centerhullet. Her spænder man skiven fast med 6 undersænkede skruer ind i skiven omkring centrum.

  Det anbefales at bruge lim (f.eks. Locktite) til fastgørelse af skruerne, da de kan gå løse ved den første berørning med den vinkelstående flade.

  Krum skive - eller kurveskive - er en type, som er egnet til at skære buer. Skiven ligner en dyb tallerken og kan skære en ensartet rundbue, hvilket er vanskeligt med en lige og plan skive. Hvis man anvender en lige, plan skive til at skære buer kan der ske det at kanten - en af platterne - løsner sig med deraf følgende farligt flyvende kantsediment fra skiven. Krumskiver kan fås i flere størrelser. De hyppigst anvendte er 18cm og 12 cm. Krumskiven er forholdsvis kostbar, så vær god ved den, så den holder længe.

  Sikkerhed
  Anvend: høreværn - sikkerhedsbriller - åndedrætsværn - handsker, læderforklæde og sikkerhedsfodtøj. Se emnet særskilt.

  Værktøjsbehandling - Mejsler, slibning af værktøj, skæreskiver, sikkerhed, hamre, polerskiver, kompressoren, luftværktøj, flækning af en sten

  Mejsler

  • Fladmejsel
  • Spidsmejsel
  • Spaltmejsel
  • Bredmejsel
  • Kantjern

  En hårdmetalmejsel skal behandles varsomt. Du kan slå hårdt på den fra enden, men ikke fra siden. Den må aldrig komme i klemme og den må ikke bruges som "brækjern". Så vil hårdmetalplatten helt sikkert knække og mejslen er værdiløs.

  Det kan iflg. fleres udsagn ikke betale sig at forsøge reparation af skaderamte mejsler, da det kræver stor ekspertice at indsætte en ny platte.

  Platten er isat med en slaglodningsmetode, hvor der er helt styr på varmegraderne. Der skal foregå en meget langsom afkøling af mejslen efter slaglodningen.

  Slibning af værktøj

  Anvend grøn slibeskive i korn C80 af typen siliciumkarbonat - på bænksliberen. Den er beregnet til at slibe hårdmetal. Ved slibning må mejslen ikke blive varm.
  Du må ikke anvende kølemiddel i form af vand eller olie ved slibning.
  Slib i den rigtige vinkel.

  Hold mejslen skarp/spids.
  Det kan være en fordel at tage de spidse hjørner af mejslen. Så har den mindre tilbøjelighed til at flække i den ømfindtlige spids.

  En skriftmejsel skal altid holdes skarp.

  Alternativ slibemetode
  Der findes en slibemaskine til mejsler med diamantklinge, som er med en langsomtroterende klinge, der ligger vandret. Maskinen hedder Kaindl og er lidt kostbar - ca. 4.800 kr. med klinge. Til gengæld er den effektiv. Den er forsynet med en skive med huller. Man kigger gennem hullerne og holder mejslen mod skiven fra undersiden.

  Men man kan også anvende en vinkelsliber med mulighed for hastighedsregulering til 6-800 omdrejninger/minut. Ikke hurtigere!!
  Monter maskinen med en skive med sammenhængende kant. Altså ikke dem med dybe hak ind i siden. F.eks. en Magic Plus er rigtig god fordi den har sideskær.
  Læg maskinen ned på arbejdsbordet og hold den fast.
  Hold mejslen i den rigtige slibevinkel i forhold til skiven og læg den så på den roterende skive. Det går hurtigt med at få slebet mejslen til - og den bliver ikke varm, hvis man arbejder hurtigt.
  Hårdmetal må ikke blive varmt, for så fjerner man den hærdning, der er i metallet, og den vil hurtigt splintres i hårdmetalkernen. Det koster en del hver gang det sker!

  Skæreskiver

  Diamantskiver bør være med så store sedimenter af diamant som muligt. Jo større og jo flere sedimenter, jo dyrere er skiven, men den skærer til gengæld også hurtigere og lettere i den hårde granit. De dyre skiver holder som regel også betydeligt længere end de billigere. Den dyrere skive skærer i granit som var det "smør".

  Problem med skiven
  Hvis en skive bliver mærkelig at skære med. Den vil ikke tage ved, eller der opstår kun et glødespor i stenen, kan det ofte hjælpe at køre skiven gennem en blød sten, som f.eks. en mursten eller sandsten. Skiven virker bag efter som ny. Der sker det, at der sætter sig aflejringer foran de enkelte diamantsedimenter, som bevirker at den enkelte diamant ikke kan få fat. Disse aflejringer kan fjernes med den bløde sten.

  Max-begrænsninger
  Nogle producenter foreskriver at man kun må køre med skiven i granit i 2 minutter ad gangen. De kan vist godt holde til lidt mere, men det er for at undgå at skiven løber varm. En skive kan godt blive blå i kanten og det er udtryk for at du har været for hård ved den. Rens den i en blød sten - f.eks. en mursten eller sandsten, så skærer den igen som en ny - næsten.

  Grovbearbejdning
  Til det grovere arbejde efter de store snit og tildannelse af grovformen og til afretning af granit anvendes bl.a. diamantkopsten. De fås i forskellige udformninger og kan virkelig tage fat når en overflade skal gøres jævn.
  Kopskiverne er ofte betegnet med en grovhedsangivelse - et tal på kanten af bagsiden.
  (se særskilt afsnit om vinkelsliberen). Se nærmere herom
  http://www.granitklubben.dk/default.asp?page=99">Værktøj og værktøjsanvendelse - kopskiver - diamantskiver

  Sikkerhedsudstyr

  • Brug altid sikkerhedsbriller
  • Brug altid høreværn - også når du "kun" hugger med mejsel
  • Brug arbejdshandsker
  • Brug altid støvmaske/åndedrætsværn
  • Brug sikkerhedssko
  • Anvend beskyttelsesskærm på vinkelsliberen
  • Brug beskyttelsesforklæde i læder eller kraftig gummi/plast

  Hamre

  Brug hamre af god kvalitet.
  Hamre afpasses i størrelse efter hvor stort emne du skal bearbejde og efter hvilken mejsel du skal anvende.
  Hamre fås i mange variationer. Nogle er meget glade for at bruge den runde portugisiske hammer, som ikke har nogen egentlig bane, men er som en keglestub med afrundet side.
  Tor-hammeren er også anvendt af mange.

  Stokhammeren

  holdes ved lige med slibning på skrå mod de små spidser på hårdmetalplatten. Du kan også få leverandøren til at slibe stokhamren.
  Der findes en speciel slibeskive til bænksliberen, som er beregnet til at slibe stokhamre. Skiven er med en skarp skrå profil som gør at man kan komme helt i bund omkring de små spidser.

  Riffelhammer

  er med riller som danner en rillet eller stribet overflade. Kan slibes med forsigtighed langs rillerne på den grønne slibesten. Hammeren kan slibes med den under stokhammer nævnte slibeskive til bænksliberen.

  Polering

  Du kan håndpolere eller maskinpolere. Se andre steder på denne side om polering. Metoden kan afhænge af det pågældende job, der skal udføres. Hvis der er tale om en overflade, som er større end vinkelsliberens diameter kan du med fordel anvende vinkelsliber. Ellers kan du anvende håndpolering med polérklodser eller -svampe.

  Håndpolering foregår med håndsvampe med pålagt overflade hvori der er indlagt diamanter i forskellige kornstørrelser. Svampens farve refererer til kornstørrelsen.

  Maskinpolering foregår med sliberondeller med påsatte knopper i overfladen, som indeholder diamanter i forskellige kornstørrelser. Grov først og fin til sidst.

  Polering af små overflader kræver selvsagt små skiver. Man kan få skiver ned til 25 mm Ø som monteres på ligesliberen. Her er det så nødvendigt at tilføre vand med en tynd stråle samtidig med polerarbejdet, da skriven ellers "brænder af". Der skal kun ganske kort uopmærksomhed til før der ikke er nogen skive mere, hvis den kører uden vand og bliver varm. Hvis ligesliberen kan hastighedsreguleres bør anvendes lav hastighed.

  Anvend polérskiver til vinkelsliberen.
  Du kan anvende tør- eller vådslibning/polering. Du får helt sikkert det bedste resultat med vådslibning. Der er dog med de nye typer skiver "hybridskiverne" nogen uenighed om, hvad der er bedst - våd- eller tørslibning.
  En ting er sikkert, man bliver ikke våd over det hele ved tørslibning og det er en ubetinget fordel - især i varmt vejr, når man er pakket ind i tætsluttende regntøj.

  Til tørslibning anvendes en vinkelsliber med hastighedsregulering. Brug langsom omdrejningshastighed.

  Nyt om tørslibning:

  Der er kommet flere nye produkter på markedet og som vi har afprøvet. Der er tale om et sæt slibeskiver svarende til serien fra Speedline. Skiverne virker efter hensigten og resulatet bliver flot.

  Vær opmærksom på de helt billige skiver fra f.eks. Korea, som fås i sæt - her svarer farvekodningen desværre ikke til Speedline kodningen. Det er rigtig træls at man bliver forvirret af denne anderledes kodning, så det bedste er at lægge skiverne op i den rækkefølge de skal anvendes i.

  Til vådslibning anvendes en speciel vinkelsliber som kan være til elektricitet, men der fås også slibere til trykluft. Trykluft har den fordel, at den nærmest er ufarlig at anvende og ikke kan give stød, der kan ikke blive kortslutning i den. Til gengæld kræver trykluftvinkelsliberen en god kompressor, som kan yde mindst 500 l/min.

  Vådslibning har kun den ulempe at du skal have regntøj på for ikke at komme til at ligne en "hængt kat". Det sprøjter med vand overalt, når du bevæger maskinen. Resultatet bliver til gengæld virkelig flot og professionelt. Der kan være problem med at konstatere hvor langt du er nået i processen, da vandet giver indtryk af flot arbejde hele tiden. Brug derfor evt. en trykluftblæser og blæs tør en gang imellem, så er du ikke i tvivl. Det er næsten altid ved de grove skiver at man overser et område, som så skal have en omgang til forfra. - Vær omhyggelig og tag god tid til sådant arbejde.

  Der findes en række forskellige produkter i handlen. Den handlende vil kunne rådgive dig. Vi kan anbefale nogle bestemte type polerskiver, som giver godt resultat og som er forholdsvis rimelige i pris.

  Du skal være forberedt på at polering er en tidkrævende affære. Du kan ikke bare forvente at anvende den fine skive, når stenen er rettet pænt af og den ser "glat" ud. Du er nødt til at gå hele vejen igennem fra korn 50 til korn 10.000 for at få det optimale resultat. Til gengæld kan du så præstere det samme som kan ses på gravsten eller på den helt flotte polerede figur.

  Værktøj til stenarbejde kan købes hos de forskellige forhandlere, som du kan finde på bl.a. internet under diamantværktøj eller stenhuggerværktøj. Der er også andet sted angivelse af forhandlerne med navn og adresse. Brug søgefeltet for oven på siden.

  Kompressor

  Kompressor til stenhugning skal helst være med stor kapacitet, da en ellers hurtigt løber "træt". 50 liters tank er bestemt at foretrække som det mindste(allermindste). Det vil være svært at køre kontinuerligt med en lille kompressor. Omvendt er du også nødt til at tage hensyn til hvis du vil kunne have kompressoren med dig i en bil, så den måske skal kunne løftes med håndkraft. En kompressor skal hvile med jævne mellemrum for ikke at brænde sammen - især skal man tage hensyn hvis der er tale om en kompressor uden oliebad i lejerne.

  Hvis du foretrækker en mindre størrelse kompressor kan det lade sig gøre at tilkoble en ekstra let og "tom" bufferbeholder, som derved giver en betydelig større kapacitet. Beholderen forsynes med koblinger til slangetilslutninger.

  Den stationære kompressor i forbindelse med værksted kan med fordel have tankkapacitet på 500 liter. Så er der luft nok.

  Luftværktøj

  Når du har valgt at bruge luftværktøj som supplement til det almindelige håndværktøj, skal du helst fra starten beslutte, om du vil køre med en eller flere størrelser "hals" eller som den også kaldes, "nakke" til mejslerne. De forskellige lufthåndtag til luftmejsel er nemlig forskelligt udformet med hensyn til størrelse.

  Der er også mange forskellige typer håndtag. De helt billige er ikke dæmpet på nogen måde. De holder til gengæld heller ikke så længe og er sjældendt beregnet til større hals/nakke end 10 mm.

  De kvalitetsmæssigt bedre og dyrere håndtag er ofte dæmpet, så man undgår "hvide" fingre ved lang tids arbejde med værktøjet. Et professionelt håndtag kan køre i årevis uden problemer af nogen art. Husk at smøre med kompressorolie svarende til tynd syrefri olie - som symaskineolie - hver dag før værktøjet tages i brug. Du kan også bruge kontinuerlig smøring med tågesmører på luftslangen eller monteret direkte på kompressoren. tågesmøreren skal give ca. 1 dråbe i minuttet.

  De små størrelser - 10 mm - er beregnet til det mindre grove arbejde og værktøjet tåler svagere belastning.

  De store størrelser - 12,5 - 15 - 15,5 - 23 mm - er beregnet til groft arbejde og tåler meget hård belastning. De store størrelser kan også hurtigere fjerne materiale hvadenten der er tale om mejsler eller hamre.

  Der er også mejsler og værktøjer udformet til koniske nakker

  Lufhammeren
  Kan være af typen, som kører kontinuerligt, når luft er koblet til. Man kan så indsætte en lille ventil, så man kan afbryde luftstrømmen uden at koble håndtaget af slangen.

  En lufthammer bruger mellem 150 og 400 liter luft pr. minut ved 6-7 bar. Antal slag er fra 2.000 til 6.500

  Hammeren (lufthammeren) kan være et håndtag som et tykt rør med hul i enden til mejslen eller det kan være et pistolhåndtag med knap til at igangsætte og regulere lufttrykket. Mejslen sidder helt løst i håndtaget. På håndtagstyperne er der ved nogle monteret en variabel knap så luftmængden kan indstilles meget præcist.

  Arbejdet med luftværktøj

  Mejslen sættes løst i håndtaget - og det skal være helt løst selv om det måske virker unaturligt. Mejslen skal behandles på samme måde som håndmejslen. Den må ikke komme i klemme. Den skal "danse" på stenen. Man kan godt trykke hårdt afhængig af størrelse mejsel og håndtag.

  Lufttrykket må ikke være over 6 bar!

  Man kan ikke anvende en håndmejsel til et lufthåndtag. De to ting passer ikke sammen og skal heller ikke gøre det.

  Slibemaskine til polering - luft

  Maskinen kan være elektrisk eller til luft. Der er ikke den store vedligholdelse med maskinen. Maskinen skal holdes ren og være smurt.
  Luftmaskinen: Det kan være vanskeligt at skille de roterende dele ad, også med det medfølgende værktøj.
  Til den almindelige vedligeholdelse kan du kan få monteret et smørekop på hovedet af maskinen, der hvor akslen sidder. Det gør det meget nemmere at smøre maskinen korret. Montagen af smøreniplen kan foretages der, hvor du har købt maskinen.
  Efter lang tids brug kan du med fordel få maskinen efterset på et autoriseret værksted. Det kan være der skal nye lameller i drevet og det kan være at den skal renses for gammel fedt, hvis du har brugt smørekoppen flittigt.

  Flækning eller kløvning af sten

  Flækning af en sten foretages med et kilesæt. Kilesættet består af 3 enheder: 2 fjedre og en kile. Det er bedst at have flere kilesæt hvis stenen har en vis størrelse. Man kan faktisk ikke nøjes med bare et sæt...

  Man kan anvende en mejsel til at danne hul før anvendelse af kilesættet eller man kan bruge et kilehulsbor som er til tryklufthåndtaget.

  Bor huller med en afstand af 15 -20 - 30 cm afhængig af stenens størrelse. Sæt kilesættet i hvert hul.

  Når hullet er passende stort sætter man de to fjedre ned i hullet og driver kilen ned mellem de to fjedre. Slå let på kilen skiftende mellem de forskellige huller/kiler så der lægges et ensartet pres på stenen i den linie, som hullerne med kiler danner.

  Stenen flækker/kløves stille og roligt efterhånden.

  http://www.granitklubben.dk/#goderaad1">


  Den grove tildannelse

  Diamantskiver til skæring i beton - bemærk den forskellige udformning af kanten med det skærende sediment
  Diamantskiver til skæring i beton - bemærk den forskellige udformning af kanten med det skærende sediment
  Når arbejdet påbegyndes er det vigtigt at have styr på de "store linier". Det kan være svært at danne sig et fuldstændigt overblik, men det er godt at have en idé om hvor det endelige resultat skal ende.

  Tegn de store linier op på stenen først.

  Der er mange metoder til at nå frem til resultatet, men det er nok et spørgsmål om at anvende den trods alt letteste vej. Man kan hugge sig frem til det meste, men med anvendelse af hånd-maskin-værktøj går det lettere.

  De store snit skæres med stort værktøj og hugges med groft værktøj. De finere linier tildannes med de mindre skiver og de mindre mejsler. Når den grove figur er fundet kan man anvende kopsten til afretning og langsom tildannelse til den endelige form.

  sidetop

  Modelarbejde

  Eksempel på modeller fremstillet i tøroasis
  Eksempel på modeller fremstillet i tøroasis
  Før pågyndelse af det endelige arbejde i granit kan det være en fordel at have skabt en forudgående model, som giver den 3-dimensionelle virkning og så du hele tiden er klar på, hvor langt du skal med et snit eller et slag.

  For den komplicerede figur, kan det ofte gøre det efterfølgende arbejde lettere først at fremstille en model. Modellen kan med fordel laves i et eller andet størrelsesforhold, men egentlig er størrelsen ligegyldig - blot du overholder forholdene mellem enkeltdelene.

  Modellen kan fremstilles i mange forskellige materialer. Træ, ler, gibs, tøroasis, gasbeton, der er masser af muligheder. Ler kan købes hos en pottemager, keramiker eller andre steder hvor der anvendes ler.

  sidetop>

  Hamre

  Ril- eller riffelhammer og stokhamre
  Ril- eller riffelhammer og stokhamre
  Klaphammeren er til det grove "store" arbejde. Det er godt at have en 1, 1,5 og 2 kilos hammer.
  Riffelhammer og 2 stokhamre bruges til at rette en overflade af, så den bliver enten rillet eller ensartet ru.

  Andre hamre er:
  Thorhammer - med buet hoved
  Portugiserhammer - med rundt keglestubformet hoved
  Kanthammer - med hårdmetal kant til kantafretning
  Forhammer - til tungt arbejde - ligner en stor mukkert.
  Gummihammer til fastgørelse af folie til bogstaver

  Valg af hammer er op til den enkelte. Du må prøve dig frem til hvad der ligger bedst i hånden. Valget af hammer skal svare til valget af mejsel. Lille mejsel = lille hammer.

  Forhandlere af værktøj - andre som sælger værktøj og som ved noget om grejet

  Kanten af en skive med diamanter - sådan skal den rigtige skive se ud i forstørrelsesglas
  Kanten af en skive med diamanter - sådan skal den rigtige skive se ud i forstørrelsesglas
  For de som ønsker lidt yderligere viden om værktøj og metoder kan internettet være en god hjælp. Der er mange som giver anvisninger og gode råd.

  f.eks.: www.thesculpturestudio.com/stone_carving_tools.htm

  Granitklubben får af og til forespørgsler om, hvor man kan købe værktøj og forskellige rekvisitter. Vi er ikke nogen oplysningscentral, men for at give hjælp til de, som alligevel spørger, kan vi oplyse nogle forhandlere. Vi skal kraftigt understrege, at der er mange rundt omkring som forhandler forskelligt. Man må selv gøre sig sine forestillinger om hvad man vil have og i hvilken prisklasse og måske især i hvilken kvalitet.

  Vores anbefaling går ikke i retning af byggemarkedet, undtagen der, hvor de har professionelt værktøj til netop granitarbejde.

  Forhandlerne nævnt neden for er derfor kun ment som et skridt på vejen til at komme videre

  :

  Diatool ApS, Lundvej 16, 8700 Horsens. www.diatool.dk (alt i granitværktøj)

  O.Storm Sørensen Broncestøberi, Juelstrupparken 21, Støvring. http://www.o-storm.dk/ (alt i granitværktøj)

  Helco Tools, Staldbjergvej 16-18, 4622 Havdrup. http://www.hellco.dk/ (alt i granitværktøj)

  Internet baseret firma: www.Granidan.com

  Blite A/S Industrivej 8, 7120 Vejle, tlf. 75367575. www.blite.dk (hovedsageligt håndmaskinværktøj og luftværktøj samt skæreskiver og polerskiver) Er bl.a. hovedforhandler af Milwaukee værktøj.

  Ravstedhus www.ravstedhus.dk

  Værktøj til stenhugning - butikker

  Der er flere butikker som sælger værktøj til stenhuggere - se ovenfor. Det kan anbefales at anvende dem, som sælger specielt til stenhugning og ikke blot det almindelige byggemarked. Byggemarkedet har som regel kun en ganske begrænset mængde i udbud. Variationen er heller ikke ret stor med f.eks. forskellige grovheder. Byggemarkedet har yderst sjældende polermaterialer til granit.

  Når det gælder polering er der ingen anden vej end specialisten. Almindeligt sandpapir virker måske nok i en tid, men du bliver helt sikkert træt af ikke at opnå det, som du forventer. Det kan du til gengæld opnå med de skiver, som er beregnet til stenslibning.

  Du får også de bedste skiver til vinkelsliberen hos den specielle forhandler.

  Der er en række butikker, som sælger værktøj til stenhugning - se punktet ovenfor. Det kan godt anbefales at handle der, hvor de er eksperter og virkelig har udvalg af de forskellige produkter.

  Det lokale byggemarked har som oftest kun en mindre beholdning og kan derfor heller ikke tilbyde det brede sortiment inden for de forskellige værktøjsarter. F.eks. kan det som nævnt være vanskeligt at finde polermidler til sten hos byggemarkedet. Det skal dog nævnes at de byggemarkeder, som har en professionel afdeling kan præstere gode skæreskiver til granit.

  Se andet sted på siden liste over de mest kendte værktøjshandlere - eller vælg søgefeltet for oven på siden.  Lufthammer  sidetop"

  Vores egen erfaring med lufthamre er gode.
  Vi har forskellige typer i anvendelse hos forskellige medlemmer, og dem som anvender luftværktøj er begejstret for det.
  Der er forskellige typer lufthamre og vi kan kun beskrive de lette modeller:

  "Det grønne håndtag" GS45/Fmed skaft 6 Ø 10,2mm er meget fint til det lette arbejde, hvor der skal slås ganske blidt. Kan også med stor fordel anvendes til bogstavskrift. Kan indstilles meget nøjagtigt til bestemt tryk og slag.
  6200 slag/min. Til bogstavskrift skal man højst køre med 3-4 bar ellers sker der voldsomme ting og sager.

  CP 9315 eller Chicago lufthammer med konisk nakke - håndtag med variabel aktivering af styrken. Er til det lidt grovere arbejde. Arbejder med 2700 slag7min

  PT 219 - den billige model, som kan anvendes, men som ikke er særlig skånsom over for mejslerne. Man skal være meget varsom for ikke at knække en mejselspids ved for kraftig indstilling af slag. Sæt den på næsten mindste styrke, så går den bedst.

  Den helt billige model fra Harald Nyborg kan også bruges til 10mm skaft, men det er en arrig sag at anvende i flere timer ad gangen. Man skal være meget varsom med mejslerne og det må stærkt anbefales at begrænse trykket til ikke over 3-4 bar. Mejslerne holder så meget længere...!

  Rebit 16 - en god meget stabil lufthammer, som kører hele tiden når der er luft koblet på. Man indsætter en luftafbryder på slangen som en Ballofix med drejehåndtag (ikke langtidsholdbar). Endnu bedre er en egentlig afbryder af typen med kraftigt håndtag. Lufthammeren er meget effektiv til især stokning.

  Cuturi lufthamre er noget voldsomme at have i hænderne, d de ikke dæmpet. Man skal passe på med ikke at få "hvide" fingre. Brug derfor forede handsker. Cuturi er velkendte i branchen og har stor holdbarhed.

  Polering af små sten

  Der findes en række forskellige typer polertromler, som med stor fordel kan anvendes til polering af små sten - den størrelse som kan ligge i en lomme eller som ikke er større end et hønseæg. De store tromler kan tage sten op til 12 cm Ø.

  Tromlerne virker ved rotation eller vibration. Herved rasper eller rasler stenene mod hinanden, og når der placeres et slibemiddel mellem stenene, vil slibemidlet virke som om det var en slibeklods, der sliber mod den anden sten. Og det virker!
  Det er også oplyst at man kan anvende ensartede flintesten som medhjælpere i tromlen for at opnå det afsluttende fine højpolerede resultat.

  Der er flere forhandlere som også leverer til smykkefremstilling. Se f.eks. hjemmesiden for
  fa. Anku www.anku.dk De har et meget stort udvalg.
  Det samme gælder hos Ravstedhus: www.ravstedhus.dk

  Der skal tilføres siliciumcarbid og aluminiumoxid som slibemiddel. Pulveret fås i mange gradationer. Laveste tal først.

  Klubmedlem Steen Djervad har god erfaring med polering i vibrationstromle.

  Slibning og polering

  Slibning og polering af sten --> Sådan kan det gøres!

  Tørslibning/-polering
  sidetop
  Hvis du lige er gået i gang med at arbejde i sten vil du nok vælge at bruge tørslibning hvilket betyder, at du skal have en vinkelsliber med hastighedsregulering. Den skal kunne køre langsomt så skiven og skivens overflade ikke bliver varm. Hvis skiven bliver varm og du bruger en diamantskive med diamantsediment indlejret i små knopper (resin) kan den ikke tåle at blive varm, da det stof som sedimenterne er bundet i, vil smelte og forsvinde. Skiven bliver så ubrugelig. Det er kun til glæde for forhandleren.

  Du kan også bruge håndsvampe med overflade, hvori der er indlejret diamantsediment svarende til den slags der er på skiverne til vinkelsliberen. Den slags svampe er beregnet til at tilføre vand under arbejdet. Vandet hjælper med at fjerne det afslebne støv.

  Håndsvampe (ligner en 3M-svamp) fås i gradation fra 60 til 8000 kornstørrelse. Prisen er mellem 135 og 58 kr.+moms pr. stk

  Der kommer af og til en ny serie slibeskiver på markedet som har varierende egenskaber. Nogle skal anvendes til tørslibning og andre til vådslibning. Hvis en skive til vådslibning anvendes tørt skal man passe meget på at køre med en rigtig langsom hastighed på vinkelsliberen eller luftsliberen for ellers bliver skiven ødelagt på meget kort tid.

  De samme polerskiver kan også bruges med vandtilførsel. Det virker også.

  Til tørslibning findes også en serie fra fa. Swiflex som er billigere end Speedline.

  Vådslibning/-polering

  Vådslibning er den mest effektive måde at polere sten på uanset hvilken type sten, der er tale om. Afretningen før poleringen er den sammen som tidligere beskrevet. I en nødsituation kan man godt pakke vinkelsliberen løst ind i en plastpose, så den stadig kan få luft til køling. Metoden er dog absolut kun en nødløsning.

  Den rigtige og bedste metode er at anvende en maskine beregnet til formålet – elektrisk eller til trykluft. sådanne maskiner koster noget mere end den almindelige vinkelsliber, men der er til gengæld heller ikke den samme risiko for stød og elektrisk overgang i maskinen på grund af vandet. Disse maskiner har også den fordel, at de er beregnet til at lede vand ud i midten af skiven - altså gennem akslen, så der hele tiden flyder vand ud over den flade, som du arbejder på og så det afslebne materiale ledes bort.

  Det er et vådt (og snavset) arbejde og derfor er det en fordel at være iført regntøj fra top til tå.

  Skiverne som man anvender til vådpolering kan være de samme som til tørpolering. Man kan blot her med vand bruge dem med hurtig hastighed. Det betyder også at arbejdet kan blive færdigt i rimelig tid.

  Der findes forskellige mærker. Du skal selv vælge. Vi kan anbefale den serie som hedder Speedline og som i øvrigt findes i forskellige serier. Man starter ved korn 50 og slutter ved korn 10.000. Der er farvekoder på skiverne. Følg koderne og lad være med at bytte om på skiverne. Det nytter ikke noget at forsøge med en fin skive, hvor en grovere skulle have været anvendt. Skiven bliver simpelt hen slidt op i løbet af et øjeblik, hvis du ”springer over”. Følg farvekoderne som er på æskerne til skiverne. De starter med grå, sort, grøn, rød osv.

  Hvornår er man færdig med en kornstørrelse? Det er en fornemmelsessag. Man kan se en del med kraftigt lys på arbejdsstedet eller man kan med hånden føle sig frem til hvis der er ”matte” steder som ikke er poleret op endnu. Med nogen øvelse kan man også høre hvornår skiven ikke mere ”bider” i stenen. Så er det tid for næste gradation.

  Hvis du undervejs vil være helt sikker kan du blæse det polerede tørt med trykluft. ”Helligdagene” vil straks afsløre sig.

  En anden metode til overfladebehandling af den ikke polerede overflade er børstning. Se herom andet sted på sitet - f.eks. : http://www.granitklubben.dk/default.asp?page=99

  Sikkerhed
  Anvend: Regntøj - Høreværn - Beskyttelsesbriller
  sidetop

  Sikkerhed i arbejdet

  En tå der har været udsat for fald af en skildpadde med sokkel.
Det kunne måske have været undgået - i hvert fald med mindre skade til følge - ved anvendelse af sikkerhedssko.
  En tå der har været udsat for fald af en skildpadde med sokkel.
  Det kunne måske have været undgået - i hvert fald med mindre skade til følge - ved anvendelse af sikkerhedssko.
  Sikkerhedshensyn i arbejdet er yderst vigtigt både for dig selv som stenhugger, men også for dem som opholder sig i nærheden af dig.

  Tag hensyn til vindretning hvor støvafgivelse flyver hen.
  Tag hensyn til splinter, som kan flyve langt fra arbejdspladsen.

  Høreværn
  Er af stor betydning for din egen og fremtidige hørelse. Du opfatter måske ikke hvor kraftig lydafgivelsen er fra en vinkelsliber eller fra en mejsel, men det kan påvirke dig så meget så du på stedet kan få kortere eller længerevarende høreskader.
  Brug derfor høreværn:
  Ørepropper i skumprodukt, som kan trykkes sammen og sættes ind i øret - pris kr. 2. 250 stk koster kr. 390.
  Ørepropper med bøjle, som holder proppen på plads ud før øret pris ca. kr. 35
  Ørebeskyttere som høreværn med kupler, som dækker hele øret - pris f.eks Peltor Optime II kr. 166.
  Høreværn med radio. pris omkring 700 til 1000 kr.

  Åndedrætsværn
  Til beskyttelse af dine luftveje.
  Der findes mange typer - lette og noget tungere.
  De lette tager det værste støv. Beskytter mod støvpartikler som går direkte ned i lungerne. De lette i fiberstof med frontventil er at foretrække, da ventilen giver lettere udånding.
  Ansigtsmaske som dækker næse og mund skal helst være med sideventiler, da model med frontventil ofte kommer i vejen, når man arbejder og kigger nedad. Her kan ventilens indsugning let komme til at ligge an mod forklædet og stoppe for lufttilførslen. Der findes flere modeller.
  En overkommelig model - halvmaske med sideventiler KL A1P1 kr. 160

  De tungere tager stort set alt og filtrerer luften. De kan have den ulempe at det i varmt vejr kan være anstrengende at have masken på i lang tid fordi man bliver svedig og føler sig klemt i masken.

  De tungere findes i flere varianter med side- og frontventil med filter. Dernæst med indbygget filter og ventilator, som hele tiden giver ventilation ned foran ansigtet.
  Vær forberedt på at de heldækkende er ganske kostbare - f.eks. Willson Torbovisor kl Th2psl kr. 4182,- + moms


  Øjenbeskyttelse
  BeskyttelsesBriller er simpelt hen nødvendige og kan ikke undværes under nogen omstændigheder.
  Briller kan fås i flere varianter. Billig type med variabel stanglængde og med sidebeskyttelse.
  Briller med kraftigt stel, som beskytter mod opspringende ting forfra. Samme brille kan have klapbar sidebeskyttelse.
  Briller som ligner klare skibriller, kan fås med en dugfri inderside, som dog har den ulempe at aftørring er lidt svært når man har hele udstyret på. Den letteste rengøringsmetode er rindende vand eller en spand med vand, hvori brillerne kan skylles rene. Herefter blæses tør med trykluft.

  Handsker
  Handsker fås som softagtige og fremstillet i læder/skind. Begge har sin berettigelse afhængig af hvilket arbejde du udfører.
  En let type mrk. Dry-fit (Würth er forhandler) giver god sikkerhed mod lette slag og skærende værktøj mod håndfladen og fingrene.
  En almindelig læder arbejdshandske Ox-on er udmærket til det meste arbejde og giver god sikkerhed både mod splinter og skærende værktøj.

  Sikkerhedsforklæde i læder
  Er en stor fordel til beskyttelse af mave, skridt og ben. Vildtflyvende sedimenter fra hurtigtroterende skiver kan som et projektil passere gennem alm. tøj. Forklædet kan derfor med fordel være fremstillet af læder.

  PVC forklæde 90x120 cm koster ca. kr. 180

  Sikkerhedsfodtøj
  Er en god investering for beskyttelse af fødderne mod væltende eller nedfaldende sten.

  Nævnte priser skal tillægges moms.

  Bøger om stenhugning

  Der findes ikke så mange tilgængelige bøger om stenhugning.
  Der er dog nogle bøger, hvor man kan få et ganske godt indtryk af stenhuggeriets mysterier, hvis man er nybegynder og ønsker at få et indblik i hvordan man skal gribe det hele an.
  For begyndere:
  "Hugning i Sten af Ole Holm - forlaget Tommeliden
  "Stenbideren" af Alice Dyrhol - forlaget Hovedland

  bog om sten -
  Sten i det danske landskab af Per Smed - Geografforlaget
  Japanske Haver i Danmark - af Jørgen Skammeritz

  bog om stenhugger -
  Ole Christensen - Bornholms Kunstmuseum
  Stenen, hammeren & mejslen af Bent Haller - forlaget Høst og Søn
  Billedhuggeren i Bangsbostrand af Anne Birgitte Nørgaard om Paul Erland - forlaget Nordtryk Frederikshavn

  Bog om stenhuggerarbejder
  Sten og Menneske - af Ivar Silis - forlaget Nordisk Ministerråd 1995

  Om skrifthugning og bogstaver og skriftens udvikling gennem tiderne:
  Skriftlære for Stenhuggere - erhvervsskolernes forlag

  Sækkevogn

  En god sækkevogn er en nødvendighed hvis man arbejder med ting af nogen størrelse. I stedet for at ødelægge ryggen vil en sækkevogn kunne løse de fleste transportproblemer. Oven i købet kan man meget nemt køre en ting på måske 75 kg op på en trailer på et par sliske. Er man to mand og hjælpes ad kan vægten godt være højere. En god sækkevogn koster kr. 600.

  En rigtig god sækkevogn, som kan tage alt det man kan bakse med håndkraft koster mellem 2000 og 2800 kr. Der findes en type, hvor man kan forskyde understøtningspunktet til en anden vægtfordeling. En sådan sækkevogn kan tage op til 700 kg.

  Det må frarådes at anvende de helt billige sækkevogne, som måske kun kan bære en vaskemaskine. De kan simpelt hen ikke holde til arbejdet med sten i længden. En god kvalitet kommer f.eks fra fa. Ravendo i Randers. En type med udlad "postsækkevogn" eller "multisækkevogn" kan tage 250 kg og kan klare det meste. Den har store gummihjul som kan køre på det meste og ujævne underlag.

  Kran til løft

  Når man skal løfte en sten - se herom andet sted - er det en stor fordel at have en kran til sin rådighed.

  Kranen kan laves med en i-jerns-bjælke hvorpå monteres en rulle med stang til ophæng af taljen. På den måde kan man løfte og flytte stenen langs i-jerns-bjælken til det sted, hvor man vil have stenen anbragt.

  En kran kan fås relativt billigt hos de byggemarkeder, som handler med grej af den art. Kranen kan være både manuel og elektrisk.
  Den manuelle er med kæder, som løfter ganske langsomt ved træk i "løftesiden". De kan løfte op til et par tons.
  Den elektriske er med wirer, som løfter lidt mere pludseligt ved tryk på løft-knappen. De kan løfte op til måske 500 kg.

  Husk ved ethvert løft at have krop og især fødderne uden for det område, hvor stenen befinder sig når den hænger frit.

  Lufthammer og luftværktøj

  Oplysningerne er lånt fra en amerikansk hjemmeside

  sidetop"

  Vores egen erfaring med lufthamre er gode.
  Vi har forskellige typer i anvendelse hos forskellige medlemmer, og dem som anvender luftværktøj er begejstret for det.
  Der er forskellige typer lufthamre og vi kan kun beskrive de lette modeller:

  "Det grønne håndtag" GS45/Fmed skaft 6 Ø 10,2mm er meget fint til det lette arbejde, hvor der skal slås ganske blidt. Kan også med stor fordel anvendes til bogstavskrift. Kan indstilles meget nøjagtigt til bestemt tryk og slag.
  6200 slag/min. Til bogstavskrift skal man højst køre med 3-4 bar ellers sker der voldsomme ting og sager. Den har tilligemed en samling udblæsningshuller i den forreste del af håndtagets side. Så kan man vende håndtagets side til under arbejdet og blæse rent.

  CP 9315 eller Chicago lufthammer med konisk nakke - håndtag med variabel aktivering af styrken. Er til det lidt grovere arbejde. Arbejder med 2700 slag7min

  PT 219 - den billige model, som kan anvendes, men som ikke er særlig skånsom over for mejslerne. Man skal være meget varsom for ikke at knække en mejselspids ved for kraftig indstilling af slag. Sæt den på næsten mindste styrke, så går den bedst.

  Rebit 16 - en god meget stabil lufthammer, som kører hele tiden når der er luft koblet på. Man indsætter en luftafbryder på slangen som en Ballofix med drejehåndtag (ikke langtidsholdbar). Endnu bedre er en egentlig afbryder af typen med kraftigt håndtag. Lufthammeren er meget effektiv til især stokning.

  Cuturi lufthamre er noget voldsomme at have i hænderne, da de ikke dæmpet. Man skal passe på med ikke at få "hvide" fingre. Brug derfor forede handsker.

  Efterbehandling

  Der findes flere måder hvorpå man kan opfriske eller afslutte arbejdet med midler som fremhæver stenens farve.

  Diamantpasta - fortrinsvis til de mørke sten.
  Stenolie - til alle slags sten - fremhæver farven og giver dybde i farven.
  Hvid skosværte - giver farve, men er ikke langtidsholdbar.
  Bivoks - opvarmet - giver farve - ikke langtidsholdbar i det danske vejr.
  Stenplejemidler - forskellige olier som hovedsageligt fremstilles af Akemi:
  Her er det udvalg, som kan fås hos bl.a. Diatool:
  stenrens, stensæbe, rustfjerner pasta, algevjerner, olie og fedt fjerner pasta, anti plet, stenimprægnering, farve fremhæver, polervæske, stenpolering, plejesæt til natursten triple effect.

  sidetop>

  Sikkerhed på arbejdspladsen


  REGLER FOR SIKKERHED I PROF. STENHUGGERIER
  Se beskrivelsen og find begrundelsen for alle vore forslag om anvendelse af værnemidler under stenbearbejdningsprocessen.


  www.at.dk » Regler » At-vejledninger mv. » Arbejdets udførelse » At-vejledninger om arbejdets udførelse » D.2 - Enkelte typer af arbejde
  Arbejde i stenhuggerier

  At-vejledning D.2.19
  Juni 2006
  Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985

  Denne vejledning oplyser om de sundhedsfarer og gener, der kan være ved arbejde i stenhuggerier, og om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at imødegå dem.

  De væsentligste arbejdsmiljømæssige problemer ved stenhugning er støv, fysiske belastninger samt støj.
  1. Støv

  Under arbejdet i stenhuggerier kan der udvikles kvartsstøv, som er så fint, at det som regel ikke kan ses med det blotte øje. Indånding af kvarts (krystallinsk siliciumdioxid), som kan aflejres i lungerne, kan medføre silikose (sten-lunger), som er en kronisk lungesygdom.

  Kvarts udgør endvidere en risiko for lungekræft efter indånding. Det er støvformigt kvarts med en partikelstørrelse, der er respirabel (diameter under 5 mikrometer), som anses for at udgøre en fare. Grænseværdien er 0,1 mg/m3for kvarts, respirabel og 0,3 mg/m3kvarts, total (1).
  2. Arbejdspladsvurdering

  Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejds-pladsvurdering (APV), som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde (2).
  3. Foranstaltninger mod støv

  3.1. Procesventilation

  Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles sundhedsskadeligt støv.
  Procesventilation skal så vidt muligt etableres med procesudsugning i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces (3).
  Udsugningstragten skal anbringes så tæt som muligt ved huggestedet, og den skal være nem at flytte. Slange, tragt og ophæng kan fx være udformet som vist på tegningen.
  Procesventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning med alarm, der i form af et lys- og/eller lydsignal angiver, hvis ventilationsanlæggets funktion er utilstrækkelig.
  Ventilationsanlægget skal løbende kontrolleres og vedligeholdes.


  Procesventilationen skal indrettes, så den nedbringer luftforureningen effektivt, og der skal tilføres frisk luft i en mængde, der svarer til den udsugede mængde. Den udsugede luft må ikke recirkuleres, men skal føres ud i det fri.

  Skrifthugning foretages som regel maskinelt. Over slibehovedet er anbragt en hætte med udsugning.

  Den udsugede luftmængde pr. huggeplads bør ved arbejde i sandsten ikke være under 800 m3/time. Det samme gælder ved grovhugning og planhugning i granit.

  Når der arbejdes med skrifthugning i granit, vil et udsugningsanlæg med betydelig mindre kapacitet ofte være tilstrækkeligt, fx 150 m3/time.

  Klæbning af metalbogstaver og -skabeloner på sten skal om nødvendigt foretages under procesventilation og brug af personlige værnemidler. Se oplysningerne på etiket og brugsanvisning.

  Maling med pensel på gravsten skal foretages med foranstaltninger - ventilation og personlige værnemidler - svarende til kodenummeret, som består af to tal forbundet med en bindestreg og et årstal, fx 00-1 (1993).

  Spraymaling eller sprøjtemaling skal foregå i sprøjteboks eller kabine og med personlige værnemidler svarende til kodenummeret.
  3.2. Vanding

  Under hugning i sandsten kan støvudviklingen begrænses væsentligt, hvis den del af sandstenen, der arbejdes i, altid er gennemvåd.

  Det anbefales derfor, at der er tilgang af vand ved huggepladserne.
  3.3. Rengøring

  Overfladerne på gulve, vægge og lofter skal være rengøringsegnede. Glatte vægge og lofter, der kan tåle rengøring ved spuling, er velegnede. Gulve bør kunne tåle vådrengøring.

  Rengøring skal udføres, så støvet ikke spredes. Der skal anvendes arbejdsmetoder, som udelukker eller begrænser forureningen. Tør fejning må ikke finde sted.

  Bedst er støvsugning ved hjælp af udsugningsanlægget. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes støvsuger med egnet filter1.

  1Egnede støvsugerfiltre er filtre, der lever op til følgende krav: DSEN 60335-2-69 støvklasse H eller BIA’s krav til støvsugere i støvklasse H eller kravene i BS 5415: Part 2: Section 2.2, til en type H støvsuger.
  4. Fysiske belastninger

  Håndtering af sten kan medføre store belastninger af kroppen samt risiko for uventede belastninger og ulykker. Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler til flytning og anden håndtering af sten, når det er muligt og hensigtsmæssigt og altid, når der kan være sundhedsfare ved håndteringen (4).

  Arbejdet skal foregå med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser, fx ved at placere stenene på højdeindstilleligt arbejdsbord eller andet hjælpemiddel, der kan løfte/vippe stenen i hensigtsmæssig position i forhold til arbejdet.

  Transportvejene skal være hensigtsmæssige til transport med tekniske hjælpemidler, fx gaffeltruck eller andre tekniske hjælpemidler til løft og transport af tunge byrder.

  Gulve af træ eller riste af træ mindsker belastningen ved gående/stående arbejde sammenlignet med betongulve.
  4.1. Vibrationer

  Hånd-arm vibrationer opstår, når man bruger slående, roterende eller vibrerende håndværktøj.

  De første tegn på skadelig virkning er typisk snurrende eller følelsesløse fingre. Efter længere tids belastning er der risiko for at få såkaldte “hvide fingre”.

  Vibrationsbelastningen af en person beregnes over en otte timers arbejdsdag. Grænseværdien for vibrationsbelastninger er 5 m/s2, og denne værdi må ikke overskrides.

  Der skal træffes foranstaltninger ved en vibrationsbelastning på 2,5 m/s2og derover.

  Når man kender værktøjets vibrationsstyrke, fx fra leverandøren, kan man beregne den tilladelige brugstid.

  Der skal planlægges og gennemføres tekniske og organisatoriske foranstalt-ninger for at begrænse belastningen. Findes der ikke egnede foranstaltninger, skal den tid, hvor man dagligt må udsættes for vibrationer, nedsættes (5).
  5. Støj

  Ingen personer må udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A) over en otte timers arbejdsdag.

  I særlige tilfælde, hvor 85 dB(A) ikke kan overholdes, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, hvis der anvendes høreværn.

  Unødig støjbelastning skal undgås. Støjniveauet under arbejdet skal holdes så lavt, som det er teknisk rimeligt, og de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Akustisk regulering af loftet kan reducere støj (6, 7).
  6. Personlige værnemidler

  Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt, må arbejdet kun udføres, såfremt der anvendes personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal være CE-mærkede.

  Der kan være tale om følgende:

  Åndedrætsværn
  Ved udskiftning af filtre og tømning af poser eller lignende med støv skal der bruges egnet åndedrætsværn. Åndedrætsværn skal som minimum være filtermaske klasse P2. (8)

  Høreværn
  Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte anvender høreværn, når der ud-føres arbejder, der vurderes at være høreskadelige. Det kan betyde, at der også ved støjbelastninger under 85 dB(A) skal bruges høreværn.
  Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for de ansatte, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), eller den i øvrigt er skadelig eller stærkt generende. (9)
  Høreværn er ikke en endelig løsning på støjproblemer. Støj skal bekæmpes, hvor den opstår.

  Øjenværn
  Hvor der ifølge arbejdspladsvurderingen er risiko for øjenskader, skal der benyttes egnet øjenværn. Egnet øjenværn er tætsiddende briller (helbriller, goggles).

  Handsker
  Egnede handsker bør benyttes ved håndhugning.
  Jens Jensen
  Regler:

  Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse
  Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning
  Bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering
  Bekendtgørelse nr. 682 af 30. jubi 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet
  Bekendtgørelse nr. 63 af 6, februar 2006 om beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet.
  Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om:

  (1) Kræftrisikable stoffer og materialer
  (2) Arbejdspladsvurdering
  (3) Ventilation på faste arbejdssteder
  (4) Løft, træk og skub
  (5) Hånd-arm vibrationer
  (6) Støj 
  (7) Akustik i arbejdsrum  
  (8) Åndedrætsværn
  (9) Høreværn.
  Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.:

  Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på www.bar-web.dk