Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Hjælp med at holde styr på billederne

Fotooversigt

Når du som klubmedlem indsender fotos, letter det opsætningsarbejdet til websiden, hvis du selv laver lidt af arbejdet.


Gør sådan
Optag billederne af figurerne i godt vejr. Anvend evt. (helst) blitz til opblødning af skygger. Gå tæt til motivet. (Det er ikke baggrunden, der skal vises) Tag gerne et par billeder af hvert motiv med forskelllig kameraindstilling af lyset.

Lad helst være med at sætte billedstørrelsen ned før forsendelse til websitet. Du behøver dog ikke at anvende kameraets højeste opløsning. Almindelig størrelse er tilstrækkelig. Billeder omkring 1 Mbyte (er meget store) sendes som enkeltbilleder pr. mail.

Hvis du er i tvivl, så optag billederne i den størrelse du plejer at bruge og send dem med beskrivelse direkte på en mail til Palle Daugaard - adressen er pdoktaksation@gmail.com.

Tag kun eet billede af hver figur (altså ikke flere figurer på det samme billede). Men gerne flere billeder af den samme figur fra lidt forskellige vinkler. Det betyder, at der helst kun skal være een figur på billedet. Hvis du skal fotografere flere figurer, så vælg et billede til hver figur. Du kan sende alle de billeder du vil.

Oplysninger om figuren

*Figurens navn
*Stenart
*Figurens højde (evt. længde)
*Figurnes pris (hvis den er til salg - ellers 'privateje')

Forklaring til værkets tilblivelse:
Du kan også give en forklaring med hvilke tanker du har gjort dig - hvad ideen er med værket.

Antal fotos
Du kan indsende det antal fotos som du synes er passende. Der er ikke nogen begrænsning. Blot skal det være overskueligt. Hvis du anvender papir - konventionelle fotos - så send de gode eksemplarer.

Oplysninger til websiden

Når du har info til hjemmesiden kan du sende på den måde, som det passer dig:
Om du foretrækker mail eller almindelig post er det underordnet blot du sender dine info til
Palle Daugaard
mail: pdoktaksation@gmail.com
Slåenvej 7b
8543 Hornslet
mobil. 20664506

Optagne fotos sendes som mail.
Størrelsen af fotos skal være mindst 500 pixel på den vandrette side.

Størrelsen kan ses i det almindelige fotoprogram på pc'en med højreklik og under egenskaber. F.eks. 810x868 pixel = 35,8 KB (kilobyte)
Husk at den mindste størrelse ikke må være under 500 pixels

Sektionsmenu
Menu med undersider til sektionen samt gennemgående indhold, herunder liste med adgang til alle medlemmer

Medlemmer