Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Der er plads til nye aktive medlemmer!!

Hvad synes du?  - Skal jeg gå videre til et godt  kammeratskab ....ja, ikke ...!!
Hvad synes du? - Skal jeg gå videre til et godt kammeratskab ....ja, ikke ...!!
Du er:
Interesseret i arbejde med sten måske endog i arbejdet med den hårde stenart granit.
Du kan arbejde med værktøj - eller vil gerne lære det.
Du har anskaffet dig værktøj til stenarbejde - eller vil gerne gøre det.
Du vil indgå i et hyggeligt team af fritidsstenhuggere, som kan lide at frembringe stenfigurer.
Du er indstillet på også at arbejde selvstændigt med dine figurer.
Du vil respektere almindelige regler for sikkerhed omkring arbejde med sten.
Du er indstillet på at betale et fast mindre årligt medlemsgebyr.


Vi er .... og vi kan til gengæld tilbyde dig:
Godt kammeratskab.
2 årlige weekender (mindst) hvor vi mødes for at arbejde med stenfigurer.
mulighed for deltagelse i rejser til andre steder for at hugge i sten.
Mulighed for at skabe forbindelse med andre kunstformer som inspiration.
Mulighed for deltagelse i udstillinger af egne værker.

Sektionsmenu
Menu med undersider til sektionen samt gennemgående indhold, herunder liste med adgang til alle medlemmer

Medlemmer