Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Torben Bøgh Hansen

Eskimo

Eskimo

3. maj 2006

Basalt - poleret
Er under fremstilling og færdiggørelse.