Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Auningstenens udsmykning - svaner

Auningstenen skal afspejle Aunings historie for de mennesker som har boet i og arbejdet ved byen.

Auningstenens udsmykning 2

Udført af Steen Djervad og Eigil Madsen
Udført af Steen Djervad og Eigil Madsen
Vej, jernbane, folk i byen, vibens flugt

Auningstenens udsmykning 3

Tørvekonerne som stabler tørv i mosen

Kranssten til Auningstenen

Fra venstre mod højre: Rød Glente - Allingå - Nobilis gran med kogle - Skovøkse (del af områdets byvåben) - Faldtak (tabt gevir fra kronvildt) - Agern fra vintereg (de fleste andre  eg er stilkeeg. Denne har ingen stilk og findes i Løvenholmskoven, hvorfra frø bliver sikret) - Såsæd (denne type forbedrede byens samlede høstudbytte) - Insektliv i form af en sommerfugl - Moserne.
Fra venstre mod højre: Rød Glente - Allingå - Nobilis gran med kogle - Skovøkse (del af områdets byvåben) - Faldtak (tabt gevir fra kronvildt) - Agern fra vintereg (de fleste andre eg er stilkeeg. Denne har ingen stilk og findes i Løvenholmskoven, hvorfra frø bliver sikret) - Såsæd (denne type forbedrede byens samlede høstudbytte) - Insektliv i form af en sommerfugl - Moserne.
9 sten med forskellige motiver skal anbringes i en krans omkring den store Auningsten