Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Figur på sokkel

Figur - stålkugle - rød - og sokkel
Figur - stålkugle - rød - og sokkel
Gennem flere år har der været gentagne behov for at montere en figur præcist på en sokkel. Der er kommet mange forslag frem.
Her er så en metode, som er afprøvet og som virker.

Der er brug for en kugle fra et kugleleje.
En passende stålpind eller gevindstykke - f.eks. 12 mm tykkelse og i passende længde, f.eks. 20-25cm længde.
Figur og sokkel skal være klar.
Soklen markeres med boret, der hvor pinden ønskes anbragt. Boret må nødvendigvis være 14 mm, da der ikke fås mellemstørrelser bor i ulige mål.
Bor først kun ganske let ca. 2-3 mm for at markere stedet.
Dette giver et "leje" for kuglen.

Man tager en enkelt stålkugle - ca. 15 mm Ø - fra et kugleleje.

Kugler fra kugleleje, som er af stål og derved hård, så den kan bære nogen vægt.
Kuglen, som før anbringelse tilføres markeringsfarve på hele den runde flade.
Dette er for at kuglen ikke skal flytte sig ukontrolleret når markering skal finde sted.
Læg kuglen i den lille borede fordybning.
Afpas omkring soklen, så figuren kan sænkes præcist ned, der hvor den skal placeres. Dette kan f.eks. gøres med træstykker fastgjort, så de danner en ramme.
Lad figuren røre kuglen. Hæv figuren op igen og se om ikke markeringsfarven er afsat i bunden af figuren.
Den runde flade vil afsætte et punkt nedad mod sokkelstenen og et andet punkt opad mod figur-emnestenen.

Når figurstenen løftes bort, er der afsat et ganske lille mærke på undersiden, der hvor den har rørt kuglen.
Det punkt er der, hvor der skal bores hul til den metalpind, på nævnte 12mm tykkelse, som skal danne forbindelse mellem figursten og sokkelsten. Tilsvarende bores hul nedad i sokkelstenen der hvor kuglen har ligget.

Kuglen i stål på ca 12-15mm Ø. Den må også gerne være større, men ikke mere end ca 20mm Ø.
Til sidst limer man stålpinden fast, så figuren ikke kan fjernes utilsigtet. En god lim er f.eks. den fra Akemi, som er næsten lige så stærk som stenen.
Se rids til anskueliggørelse.