Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Boring af store huller

Boring af huller i granit er en let sag med det rigtige værktøj.

Glem alt om den almindelige slagboremaskine! Den kommer ingen vegne og bliver blot ødelagt hvis du lægger vægt på sådan een.

Anvend derimod en god borehammer med pneumatisk funktion. Så går borearbedjet som en leg. Du kan få bor i passende størrelser til stort set alle opgaver uanset borehullets ønskede dybde.

En anden metode
Hvis der er tale om store huller fra 30mm til måske 150mm - eller større endnu - er en kerneboremaskine det eneste rigtige og effektive.
Kerneboremaskinen virker ved en elektromotor, som kan reguleres i hastighed og der kan tilføres vand til borehullet gennem borets midte. Kerneboremaskinen er meget kraftig og skal derfor monteres på en stander, som gøres fast både på standerens fod og over det sted hvor boringen skal finde sted.
Fastgørelsen over maskinen mod borestanderen er mest for at kunne lægge et ret hårdt pres på boret uden at maskinen løfter sig fra underlaget under arbejdet.
Boret er et rørbor med monterede diamantplatter monteret på kanten af borets ende, som er den skærende del.
Diamant-Platterne kan skiftes ud når platterne bliver slidte. Man skal derfor ikke ukritisk smide et brugt rørbor ud.

Kerneboremaskine

Kerneboremaskinen i arbejde
Kerneboremaskinen i arbejde
Her en ældre kerneboremaskine monteret med 52 mm rørbor med tilført vand gennem maskinens aksel.

Boring af mindre huller

Borehammeren kan være alle mulige forskellige mærker. Man kan godt anvende de helt billige, men de vil ikke holde så længe som de dyrere. Den her viste er en Makita HR2450FT med ekstra udskiftelig patron til almindelige bor.

Borene som anvendes er af typen SDS og kan være af alle mulige tykkelser ( Se foto nedenfor). Boret er karakteriseret ved at der er indskæringer i den ende, som skal sættes i boremaskinen. Boremaskinens patron er en speciel type, hvor man drejer en 1/4 omgang og sætter boret i og derefter sidder det løst, aksialt. Hvis patronen ikke vil sidde fast trænger den formentlig til at blive renset omkring kuglelåsene. Der fås en fedt som er støvafvisende, som der vil være en fordel at bruge til netop kuglelåsene i patronerne.


Udvidelse af et boret hul
Hvis du vil udvide et hul fra f.eks. 14 til 18 mm er du nødt til at anvende krydsskær på det større bor, da ligeskær giver et 3-kantet hul.

Det kan ikke lade sig gøre at udvide et allerede boret hul med et ligeskærsbor (bor med 1 tværgående skæreplatte).

Borene skal være af den specielle type SDS+type bor med slids i skaftet som tillader at boret frit kan bevæge sig i længderetningen.

Boring i granit sker uden tilførsel af vand. Det er en god idé at blæse hullet rent en gang imellem under boringen, hvis det er mere end 10 cm dybt.

Se særskilt afsnit om boring i flint!
Bor af denne type egner sig fortrinligt til at udvide et i forvejen boret mindre hul.
Bor af denne type egner sig fortrinligt til at udvide et i forvejen boret mindre hul.
bor med krydsskær

Boring i flint

Flint skal tilgås med en vis forsigtighed, da stenen er meget hård og "sprød". Slagbor eller pneumatisk bor dur ikke til flint.
Det bedste er kernebor eller kronebor.
Det er bor med skærende kant med indlagt diamant.
Kerneboret er med påsatte platter med indlagte diamanter på den rørformede skærende kant.
Kroneboret er med pasat ringformet borende del med indlagte diamanter.
Rørboret er et kernebor, når der er påsatte platter på kanten.
Fås i størrelser fra 26 til 800 mm. Typisk længde 400mm
Rørboret er et kronebor, når den skærende kant er hel som en cirkel.
Fås i størrelser fra 10 til 52 mm. typisk længde 300 mm

Alle borene fås i varierende længder. Der kan derudover fås forlængere så man kan bore meget dybe huller.
Både Krone og Kernebor fås som renoverede, hvor prisen er noget lavere end nyprisen.

SDS bor til granit

Krydsskær SDS bor i 3 størrelser - fuld længde er 160 mm
Krydsskær SDS bor i 3 størrelser - fuld længde er 160 mm
Det er nu fremkommet et bor i mellemstørrelse 15mm med krydsskær.
Her er vist 12, 14 og 15 mm SDS bor fra Makita.