Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Mohr's skalaHårdhedsskala
HårdhedArtMohr-skalaAnvendelse
10Diamant1600Skæring granit (indlagt i skæreskiver), smykkesten
9Korund400Sandblæsningsmedie
7Flint, kvarts, glas100Flinteøkser, drikkeglas m.v.
5-6Granit72gravsten,skulpturer
3Marmor, calcit90skulpturer, udsmykning
2Gibs3Gibslofter, små figurer, stuk
1Kalk, fedtsten1vægbehandling, små figurer
0Smør0Madvare.
Den Mohrske Skala er udtryk for hårhedsgraden for sten.
Kan anvendes i forbindelse med hvilket værktøj, man skal anvende til arbejdet i sten

Hårhedsgrader i granit

Wikipedia beskriver granitten og dens egenskaber:
Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og under stort tryk under kontinenter.

Granit er en blanding af forskellige mineraler og har ofte (dog ikke altid) et rødligt skær. For eksempel ses på Bornholm en blå granit (Blå Rønne), og visse steder er granitten sort.

Ordet granit kommer fra Latin granum, der betyder korn, som henfører til den grovkornede struktur i bjergarten. Afhængig af mængden af feldspat og kvarts, er granits hårdhed mellem 5,5 og 7 [1]. Da granit er heterogen, er hårdheden mindre relevant. Boremuslinger med skaller af kalk (h=3) kan f.eks. bearbejde glimmermineraler (h=2) i granit og løsne kvartskornene. Massefylden er mellem 1,74 og 2,98, typisk 2,75 g/cm3.

Granit er blevet indført i jordskorpen igennem størstedelen af Jordens geologiske historie. Granit er hverken fundet på Månen, Mars eller Venus. Vand synes at være nødvendig for at basalt udskiller granit (magmatisk differentiation).

Kontinentalpladerne består primært af granit og afledede bjergarter.

**
Til sammenligning er diamant med hårhedsgrad 10. Derfor er diamant i stand til at skære i granit.

Hårdhed Stof eller mineralske
0,2-0,3 cæsium , rubidium
0,5-0,6 lithium , natrium , kalium
1 talkum
1,5 gallium , strontium , indium , tin , barium , thallium , bly , grafit
2 sekskantede bornitrid , [10] calcium , selen , cadmium , svovl , tellur , bismuth
2,5 til 3 magnesium , guld , sølv , aluminium , zink , lanthan , cerium , Jet brunkul, (brunkul)
3 calcit , kobber , arsen , antimon , thorium , dentin
4 fluorit , jern , nikkel
4 til 4,5 platin , stål
5 apatit , kobolt , zirconium , palladium , tandemaljen , obsidian (vulkansk glas)
5,5 beryllium , molybdæn , hafnium
6 orthoclase , titanium , mangan , germanium , niobium , rhodium , uran
6 til 7 glas , smeltet kvarts , jern pyrit , silicium , ruthenium , iridium , tantal , opal
7 kvarts , vanadium , osmium , rhenium
7,5 til 8 hærdet stål , tungsten , smaragd , spinel
8 topas , cubic zirconia
8,5 chrysoberyl , krom , silicium nitrid
9-9,5 korund , siliciumcarbid (carborumdumkorn) , wolframcarbid , titankarbid , stishovite
9,5-10 rhenium diboride , tantalcarbid , titanium diboride , bornitrid , bor [11] [12] [13]
10 diamant
> 10 nanokrystallinske diamant (hyperdiamond, ultrahard fullerite)

Granit er en stenart, som er dannet på stor dybde under kontinenterne og består af magmatiske bjergarter. Granitten er ofte rødlig undtagen på Bornholm hvor den er blålig til sort visse steder.
wikipedia oplyser følgende:
Ordet granit kommer fra Latin granum, der betyder korn, som henfører til den grovkornede struktur i bjergarten. Afhængig af mængden af feldspat og kvarts, er granits hårdhed mellem 5,5 og 7. Da granit er heterogen, er hårdheden mindre relevant. Boremuslinger med skaller af kalk (h=3) kan f.eks. bearbejde glimmermineraler (h=2) i granit og løsne kvartskornene. Massefylden er mellem 1,74 og 2,98, typisk 2,75 g/cm3.

Den Mohrske skala