Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Brænding af overflade

Her er vist det adskilte brændehåndtag med dyse.
Her er vist det adskilte brændehåndtag med dyse.
Brænding af overfladen

Granitoverfladen kan "brændes" med en enkelt stråle eller med en flerstrålebrænder. Flerstrålebrænderen er meget kostbar omkring kr. 2000 så den vil kun blive kort berørt.

Vi anvender enkeltstråle- eller brusestrålebrænder, som monteres på håndtag i denne rækkefølge:
• Håndtag til Ilt og Propangas
• Blandekammer
• Forlænger Nippel
• Dyse enkelt- eller brusestrålebrænder.

Enkeltstråledysen er forsynet med en kraftig møtrik for enden. Denne bruges til småafslag af skaller under arbejdet for at undgå beskadigelse af kobberdysen.

Der anvendes ilt og propangas.
Relativ stor mængde ilt i forhold til gas.

Ved anvendelse af flammerensningsdyse thype RBP-50-2 med Propan/ilt nr. 22246 hvor dysen er 50mm bred skal forholdet skal være sådan:
Tryk/Bar Forbrug liter
Ilt 4,0 bar Propan 0,5 bar Ilt 2530-3400 Propan 700-1070

Ved mindre dyser – varme og loddedyse 2290-13N/15N/20N/30N/80N
Varme og loddedyse 1390-2N/3N4N5N/6N/7N/8N/9N/10N

Tryk/Bar Forbrug liter/t
Ilt Propan
13N 1,2 0,15 3400 850
15N 1,2 0,15 4200 1050
20N 1,2 0,15 6000 1500
30N 2,3 0,15 8000 2000
80N 2,3 0,15 9600 2400

Til dyser 2290-13N -80N brug altid de minimum anbefalede tryk.

Flammen skal være ca. 2 til 2,5 cm til spidsen af den blå flamme.

Til store ting anvendes stor dyse/brusestråler. Til små ting anvendes mindre dyser, og brusestråledyser.

!!!Advarsel: Brug aldrig fedt eller olie til noget der har med iltflasken at gøre. Det kan give voldsom eksplosion!!!

Gør først arbejdspladsen klar:
Sikring af flasker
Sikring af dig selv
Se efter brandbare stoffer
Hold olie og fedt borte fra arbejdsstedet
Uvedkommende personer holdes borte


Når reduktionsventilen monteres åbner man flaskeventilen lidt og lukker igen for at rense ventilen for støv eller snavs.
Åben først for Gasventilen – den røde - og tænd flammen med skåltænder
Åbn dernæst for Iltventilen – den blå – langsomt – og finindstil.

Brusebrænder tændes og indstilles korrekt sådan:
Luk ventiler på håndtaget
Indstil reduktionsventilerne ud fra dysens størrelse – se ovenfor nævnte tabel.
Åben Gasventil – den røde – lidt – antænd gassen
Åben Iltventilen – den blå – langsomt. (Hurtig åbning giver brag og tilbageslag!!)

En rigtig indstillet flamme står med rene skarpe og blå flammer samt et stort ”slør”.

Brusebrænderen slukkes – 1. gasventil lukkes 2. iltventilen lukkes.

Enkeltstråle eller Flammeskærebrænder tændes og indstilles korrekt sådan:
Luk alle ventiler på håndtaget
Indstil reduktionsventilerne med anviste tryk i forhold til den anvendte dyse.
Herefter: Samme fremgangsmåde som ved brusebrænderen.

Arbejdet med brænderen
Hold dysen i en vinkel på ca. 45º i forhold til stenens overflade. Prøv først et sted, hvor det ikke skader noget. Bemærk hvor hurtigt overfladen springer af. Næsten som når man blæser i tørt sand.
Ved brænding kører man flammen frem og tilbage over overfladen indtil man når det ønskede resultat, som bliver let nubret, men "blødt".
Man kan brænde alle overflader. Også polerede overflader, som så bliver nubrede eller bulet med små buler der er bløde at føle på.
Med BP eller Kosan gas/ilt opnår man en ca. dobbelt så stor varmeafgivning, som blandingen acetylen/ilt afgiver. Dette indbærer at man sparer megen kostbar arbejdstid.

Propan giver næsten ingen sodsværtning.

Sikkerhed:
Sikkerhedshjelm, Høreværn, Beskyttelsesbriller, Krave-og halsbeskyttelse, Brandhæmmende tøj, Arbejdshandsker, Åndedrætsværn, Lange bukseben uden opslag og støvlekant samt lange ærmer
Sikkerhedsko

Flasker sikres til en fast genstand. Ved transport fjernes reduktionsventil og erstattes af ventilhætte. Læg aldrig flaskerne ned!

Når arbejdsstedet og/eller brænderen forladet skal reduktionsventiler (1.) lukkees og begge ventiler på håndtaget lukkes (2.) og slanger udluftes.

Efter brænding kan anvendes børstning. (Se dette emne andet sted på sitet). Her er børsten beskrevet: http://www.granitklubben.dk/default.asp?page=99

Til Toppen

Dyser til brænding af overfladen

Der fås en del forskellige dyser.
De viste to er tilstrækkeligt til almindeligt forekommende arbejde