Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Træf i Ålum 2011

Formanden bemærker: Vi havde en lidt fugtig weekend, Birger havde heldigvis sørget for at vi kunne stå under en kombination af halvtag og presenning, pigerne havde hele to rum at flette i og alt gik som smurt og ingen manglede noget, frokosterne er næsten utrolige og der manglede hverken mad, snaps, hygge eller øl. Og Palle havde overtaget alle Torbens mange pligter omkring strøm og luft osv. Dejligt med ham Palle

Birger havde som annonceret, taget en stenhugger ven med, og det var en meget dygtig og flink fyr som straks faldt i god jord, det viste sig at han var interesseret i at blive medlem af foreningen, derfor jeg gik så rundt og spurgte de forskellige der var til stede, om de kunne have noget imod det. Og nej, alle synes om Niels Lerche, som hermed er blevet optaget som medlem, den første stenhugger i mange år.

Fotos fra træffet i Ålum

Birgers paddehat
Birgers paddehat

Sten laver ørnevinge

Steens vinge

Steens ørnevinge

Palles huse

Palles huse

Palles huse - barndomshjemmet

Niels Lerhces huse

Niels Lerches huse

Niels Lerhces husdele

Niels Lerche

Niels L

Karen og Palle

Jens Thomsen stokning

Jens Thomsens blomst

Jens Thomsen - blomst

Jens Arbejder

Jens Thomsen

John Bredahl - svamp

John Bredahl - svamp

John Bredahl arbejder

John Bredahl - Frø

John Bredahls frøer

Esther og Grethe

Esther

Eigil Madsens fuglearbejde

Eigil Madsens fugl

Palle ved Eigils arbejde

Else Daugaard

Damefrokost

Else er stolt over arbejdet

Else viser stolt sit frembragte kurveflet

Grethe Thuesen i loen

Grethe Thuesen er i loen som er blevet fletteværksted

Birgers svamp

Birger laver luftstokning

Luftstokningal

Arbejdspladsen med hus

Arbejdspladsen

Andægtig snak

Flettestuen

Der bliver flettet i galleriet
Der bliver flettet i galleriet
Esther, Karen, Vinnie (ryg til), Grete og Inge

Tre glade mænd

John Steen og Niels

Niels' 2 huse

Pausehold

Stenhuggerne holder pause...
Niels, Birger, Steen, Søren, John, Jens og Eigil

3 mand hygger sig

Niels, Birger og Steen

Der skal opsættes tag

Niels strammer mens Birger holder hjørnet

Birger må holde for