Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Hvad er granit?

Granit er en stenart, som er dannet på stor dybde under kontinenterne og består af magmatiske bjergarter. Granitten er ofte rødlig undtagen på Bornholm hvor den er blålig til sort visse steder.
wikipedia oplyser følgende:
Ordet granit kommer fra Latin granum, der betyder korn, som henfører til den grovkornede struktur i bjergarten. Afhængig af mængden af feldspat og kvarts, er granits hårdhed mellem 5,5 og 7. Da granit er heterogen, er hårdheden mindre relevant. Boremuslinger med skaller af kalk (h=3) kan f.eks. bearbejde glimmermineraler (h=2) i granit og løsne kvartskornene. Massefylden er mellem 1,74 og 2,98, typisk 2,75 g/cm3.

Start med stenarbejde

Arbejdspladsen kan måske godt se rodet ud, men der er orden på tingene alligevel. Der må ikke ligge for meget på jorden, som man kan falde over.
Arbejdspladsen kan måske godt se rodet ud, men der er orden på tingene alligevel. Der må ikke ligge for meget på jorden, som man kan falde over.

Sådan kan man starte

 • Find en passende sten
 • Vælg hvad du vil lave
 • Find værktøj som er passende til arbejdet
 • Tegn op på stenen de grove linier
 • Hug de første linier med spidsmejslen - eller
 • Skær de første snit med vinkelsliberen
 • Hug ind fra siderne mod den skårne linie med mejslen
 • Gentag skære/huggearbejdet indtil du har nået det punkt du ønsker.

  Når arbejdet påbegyndes er det vigtigt at have styr på de "store linier". Det kan være svært at danne sig et fuldstændigt overblik, men det er godt at have en idé om hvor det endelige resultat skal ende.

  Tegn de store linier op på stenen først.

  Der er mange metoder til at nå frem til resultatet, men det er nok et spørgsmål om at anvende den trods alt letteste vej. Man kan hugge sig frem til det meste, men med anvendelse af hånd-maskin-værktøj går det lettere.

  Vinkelsliberen er her det bedste værktøj. Man kan anvende en hvilken som helst maskine, men det vil være fordel for det senere arbejde, at maskinen kan reguleres i hastigheden. Det er ikke alle skiver (kopsten) som kan køre med 10.000 omdrejninger. Vær opmærksom på det! Det kan være ganske farligt at glemme.

  For høj hastighed kan sprænge en kopsten!

  De store snit skæres/hugges med stort værktøj og hugges med groft værktøj. De finere linier tildannes med de mindre skiver/mindre mejsler. Når den grove figur er fundet kan man anvende kopsten til afretning og langsom tildannelse til den endelige form.

  Der findes kurveskiver (ligner den almindelige skæreskive, men den er hul som en dyb tallerken), som kan bruges til rundskæring og som kan følge en kurvelinie. Skiverne findes i flere størrelser. Pas på med at holde godt fast på maskinen under skærearbejdet. (se beskrivelse andet sted på siden).  Til Toppen
 • Den grove tildannelse

  Her er der en meget grov tilhugning under det næsten færdiglavede ansigt. Alt sammen som et forsøg.
  Her er der en meget grov tilhugning under det næsten færdiglavede ansigt. Alt sammen som et forsøg.
  De første hug skal senere blive finere og finere

  Rod på arbejdspladsen

  Selv om vinkelsliberne ligger på række, så er ledningerne på jorden rigtig
  Selv om vinkelsliberne ligger på række, så er ledningerne på jorden rigtig "onde" når man går iført sikkerhedsbriller og ikke kan se ret meget. PAS PÅ MED LEDNINGERNE!
  Pas på med at det hele kommer til at ligge i et stort roderi. Ledninger på jorden kan være et sikkerhedsmæssigt problem, som man skal være meget opmærksom på. Bedst vil være at trække ledninger ned fra loftet eller et stativ over arbejdspladsen. Det er dog ikke alle steder at den mulighed er tilgængelig.
  Nedhængende ledninger kan man ikke falde i og derved trække værktøjet ned på jorden, hvor man så kan knække en skive.

  Skære og hugge

  Her anvendes lufthammer til fjernelse af sporene der er skåret med vinkelsliberen.
  Her anvendes lufthammer til fjernelse af sporene der er skåret med vinkelsliberen.
  Her med en lufthammer, som ordner det skårne på et øjeblik.
  Man bruger som nævnt først vinkelsliberen, skærer en række riller afhængig af hvor ujævnt man ønsker overfladen efter skæringen. Jo tættere riller - og med samme dybde - jo mere ensartet får man overfladen, når man retter af med mejslen. Om man bruger luft- eller håndmejsel er helt underordnet. Resultatet bliver det samme. Luftmejslen er blot betydeligt hurtigere at anvende.

  Større afstand mellem skårne riller giver lidt større "buler" i overfladen, når man slår de stående riller af.

  Når rillerne er hugget bort kan man med en kopskive med diamant afrette overfladen så den bliver helt jævn.

  Den grove tildannelse med vinkelsliberen

  Stor vinkelsliber med 230mm skive med flange.
  Stor vinkelsliber med 230mm skive med flange.
  Her er vinkelsliberen monteret med skive med flange, som gør at skiven ligger helt fladt mod emnet der skal afrettes. Man kan derfor nemt lave en plan overflade i den størrelse der ønskes.'


  Til Toppen

  Den første figur - kompendium

  kompendiemateriale

  Her er lavet de første opstregninger med farvet fedtstift og dernæst foretaget de første snit med vinkelsliberen til en figur, som senere bliver til et firben, som holder vagt over et vandhul
  Her er lavet de første opstregninger med farvet fedtstift og dernæst foretaget de første snit med vinkelsliberen til en figur, som senere bliver til et firben, som holder vagt over et vandhul
  Arbejde med sten er et håndværk, som alle vi, der udfører det, skal og kan være stolte af. Derfor er det vigtigt at udføre arbejdet godt og forsvarligt. Inden for håndværket er der en række traditioner, som det er gode at bevare.

  Håndværket kan ske at være lidt på retur, når man ser på den professionelle, men hvor der er tale om anlægsgartneren eller fritidsstenhuggeren, er der næppe tvivl om at det gode gamle håndværk vil blive ved med at bestå.
  Der er trods alt også grænser for hvor omfattende investeringer i maskiner og hjælpegrej kan blive for den private.

  Når du laver en figur er det vigtigt at du gør dig klart, hvad du vil lave selv om jeg godt er klar over, at nogle tager udgangspunkt i noget tilfældigt med blot at skære et snit og hugge noget af, for derefter at fortsætte i en tilfældig rækkefølge. Det er en noget ustruktureret arbejdsmetode og giver ikke altid det bedste resultat. På den anden side, hvis du foretrækker at arbejde på den måde, så gør det, men så gør det også færdigt!

  Med færdigt mener jeg, at det er flot, når man afslutter stenarbejdet med at afgrænse de flader, som ses med f.eks. nogle linier eller farveforskelle, så figurens dele ikke bare ”flyder” over i hinanden og bliver udefinerbare.

  Hvor får du stenen fra? Der er sten overalt i den danske natur. Det er kun på din egen grund du må tage sten umiddelbart. Hvis du vil hente stenen fra en mark, skal du spørge ejeren om lov til at fjerne stenen – også selv om stenen måske er lagt i en bunke i et hjørne af marken. Find ud af hvem ejeren er, og tilbyd at fjerne et par sten for ham. En anden mulighed er at spørge den lokale graver ved kirkegården om de har nogle sokkelsten, som skal kasseres. Det er vigtigt at gøre sig klart at kirkerne betaler dyrt for at få bortskaffet gamle sokkel- og gravsten. Hvis du får tilbudt en kasseret gravsten, er det første der skal ske, at bogstaver og al tekst og pynt skal fjernes helt. Det må på ingen måde kunne afsløres, hvor stenen har hørt til. Her skal man have stor æstetisk respekt for de pårørendes følelser.

  Sten kan naturligvis også købes hos et stenbrud.

  Stenen transporteres hjem til arbejdsstedet og her kan det være lettest at være 2-3 mand når en sten skal bakses op på en trailer. Tag en sæk eller en pressenning med. Rul stenen over på sækken eller pressenningen og tag fat i de 4 hjørner. Nu er stenen nem at løfte og lægge op på en trailer. Mindre sten kan du godt lægge i bilens bagagerum, men pas på – den kan nemt lave buler. Husk også at transporten skal sikres.

  Lidt om arbejdet
  For nybegynderen
  Senere i andre afsnit skal vi se på det værktøj, som kan anvendes. Det helt basale er nævnt her og det kommer helt af sig selv efterhånden som du begynder at arbejde med sten, hvad du kan få brug for.

  Sikkerhed !!!Husk nu lige før du starter på noget som helst at tage dit sikkerhedsudstyr på
  høreværn - åndedrætsværn- sikkerhedsbriller – arbejdshandsker - og helst læderforklæde og sikkerhedssko. Du bør også lade beskyttelsesskærmen blive på vinkelsliberen - især ved høj hastighed. Der er dog en undtagelse for monteret beskyttelsesskærm, og det er hvis du anvender skæreskive med flange, som kan skære helt tæt til emnet i skivens plan.

  Tag hensyn til andre personer i nærheden. Stensplinter kan flyve mange meter og kan gøre skade på personer.

  Lad aldrig børn stå tæt på arbejdet. Lad aldrig børn røre det elektriske værktøj.

  Kom i gang!
  Den første figur er let at lave. Dan dig en idé om hvad du vil fremstille uden at det bliver alt for ”kunstfærdigt”. Du skal bruge en hammer og en mejsel. En stor hjælp er en vinkelsliber med diamantskive. Maskinen kan være en almindelig en-håndsmaskine med en 125mm Ø skive. - Og så selvfølgelig den sten du ønsker at tildanne...

  Al værktøj skal bruges med omtanke. Især er det vigtigt at være omhyggelig med vinkelsliberen, så du lader den skære selv. Man kan trykke let, men det er ikke meningen, at maskinen skal knokles gennem materialet. Husk også at undgå at vride skiven i skæresporet. Du skal kunne fornemme at skiven skærer og ikke bliver tvunget ned i materialet. Hvis du vrider maskinen kan du risikere at skiven knækker eller at der knækker et stykke af med risiko for at stumpen rammer dig eller andre i nærheden.


  Gå langsomt frem!
  Tegn de linier op, som du vil skære efter. Dan dig et indtryk af hvor dybt du skal skære og hugge ned med mejslen. Skær et snit med vinkelsliberen ca. 1-2 cm dybt. Hug skråt med mejslen fra den ene side af snittet ca. 1 cm fra kanten af den skårne rille og ind mod rillen. Dernæst fra den anden side af rillen. Sådan bliver du ved til du er nået ind til rillens bund hele vejen. Hvis du vil dybere ind i stenen gentager du samme proces. Hvis du ikke har en vinkelsliber kan du blot hugge skråt med mejslen mod en lille forhøjning i stenens overflade, og der vil springe små stykker af ind mod det sted hvor mejslen peger.

  Når figuren begynder at få form kan du tildanne en mindre del af den til den færdige form. Brug her f.eks. en kopskive med diamant. Så går det hurtigt og nemt. Du kan også bruge skiven til at rette af med, hvis der er sediment på siden af skiven. Når figuren er ved at have nået den endelige form kan du begynde det afsluttende afpudsningsarbejde: først med kopskiven og dernæst med polerskiverne i den rækkefølge, som du kan se under emnet ”polering”.

  Hvis du vil danne dig en idé om hvordan stenen kommer til at se ud, når den er poleret, så tilfør noget vand. Herved får stenen farve og dybde og fremtræder farvemæssigt, som hvis den var poleret. Når vandet tørrer bort, er du tilbage til der hvor du nåede til.

  Den helt flotte finish opnår du ved at fortsætte med poleringsarbejdet til du er nået alle gradationerne igennem – 9 i alt. Herefter må der ikke være ”helligdage” eller matte områder.

  Tillykke med din første figur.

  Når det føles lettere, og du kan mærke at det er dig der bestemmer, hvad der skal fjernes, skærer du en række riller ved siden af hinanden i det område, der skal fjernes noget fra. Herefter slår du sideværts fra begge sider ind mod den skårne rille med mejslen, og materialet hopper fint af hele vejen.

  Fif!
  Hvis arbejdet skal udføres om vinteren, mens det er frostvejr kan det give en lettere bearbejdning hvis stenen varmes op til håndlun før arbejdets start. Brug en simpel almindelig have-gasbrænder til formålet eller en af den slags man bruger ved tagpaparbejde. Stenen bliver simpelt hen meget nemmere at arbejde med, når temperaturen er moderat. Opvarmningen er tilendebragt når der ikke fremkommer fugtbræmme (mørkfarvning) omkring flammen.

  Du kan nu se og mærke hvorfor det er vigtigt med sikkerhedsudstyr.