Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Skrifhugning

Beskrivelsen af arbejdsmetoden findes neden for....
Se fotos her: (klik på billede for enkeltfotos eller større billede)

Ved klik på linket skal du selv vælge diasshow (øverst til venstre med lille ikon) - så kommer billederne i rækkefølge - ville gerne lave en sceneåbning, men kan ikke finde ud af det:-) :


Her er link til skrifthugningHugning af bogstaver er en særlig disciplin, som kræver et specielt afsnit her på hjemmesiden - især efter et af medlemmernes deltagelse i kursus for skrifthugning.

Der kan anvendes flere metoder til skrifthugning.

Arbejdsforløbet er i korte træk:
Bestem tekstfont
Bestem tekststørrelsen og linieafstand.
Bestem linielængden
Bestem opsætningen så den bliver harmonisk.
Tegn på et stort stykke papir fastgjort med tape på hjørnerne.
Anvend f.eks. en hovedlineal og en tegnetrekant.
Bedøm resultatet på nogen afstand for at sikre korrekt spatiering.
Overfør teksten til gummifolie.
Ret alle lodrette linier ind.
Skær bogstaverne ud.
Hugning af bogstaver er en særlig disciplin, som kræver et særligt afsnit her på hjemmesiden - især efter deltagelse i kursus for skrifthugning.

Der kan anvendes flere metoder til skrifthugning.

Arbejdsforløbet er her beskrevet i detaljer:
Læs det hele igennem først fordi noget er gentaget af hensyn til de forskellige arbejdsmetoder....!
Bestem hvilken type tekst du vil anvende - hvilken "font"
Bestem størrelsen og linieafstand.
Bestem linielængden.
Bestem om teksten skal holdes til midte eller til kant.
Bestem opsætningen så den bliver harmonisk.
Tag højde for evt. udsmykning.

Tegn på et stort stykke papir fastgjort med tape på hjørnerne på et bord.
Anvend f.eks. en hovedlineal og en tegnetrekant. Hovedlinealen er nødvendig for at kunne holde en nøjagtig bundlinie og derfra vinkelrette bogstaver eller bogstaver med hældning.

Bedøm resultatet på nogen afstand for at sikre korrekt spattering - afstand mellem bogstaverne.
Når teksten skal fordeles til midt på skrivestedet (stenen), kan man med en regnestrimmel med den inddelte spatiering og de afsatte bogstaver på strimlen folde strimlen til midten og derved angive hvor teksten skal være. Midten af strimlen lægges over midten af skrive (hugge)-stedet.
Husk at tegne midten på stenen op og at føre midterlinien ud så den kan ses over og under foliekanterne (se senere).

Tegn teksten med en blød blyant over et lysbord eller sat op på et vindue så teksten kommer om på papirets bagside som negativ. Man kan også kopiere teksten ind i negativ eller printe spejlvendt, så teksten står spejlvendt. Dernæst tegne teksten op, så der er afsmidtende blyant på kantlinierne og derefter læg papiret ned på den aftørrede og rengjorte gummifolie, fastgør papirets hjørner med tape og bank over hele skriftbilledet med gummihammeren med lette slag over det hele.

Fjern papirert igen og se det overførte skriftbillede på folien.

Tegn skriften op helt nøjagtigt så der kun er een tydelig streg overalt i kanterne af bogstaverne.

Tjek med lineal og tegnetrekant at alle lodrette linier faktisk er lodrette og nøjagtigt lige.

Tag en skalpel af den helt lille type som ligner en blyant med aftagelige og vendbare spidser og skær bogstaverne helt nøjagtigt ud.

Montere malertape over hele skriftbilledet for at fastholde bogstavernes "løse" dele før bagsidefolien trækkes af.

Varm stenen let med gasflamme for at fjerne fugt. Den skal kun være håndvarm.

Forlimning: Smør lim over stenen i hele det område hvor folien kan dække.
Anvend benzinlim (svarer til solution).
Eller anvend vandbaseret lim Stencil "klæber" som ikke kræver forlimning, men kan smøres direkte på stenens overflade.
Lad limen tørre til den ikke mere klæber som klister. Den skal holde igen ligesom tape.

Find linier for vandret og lodret pasning, så skriftbilledet kommer der hvor du vil have det. Lad endnu bagsidefolien blive siddende.
Når folien ligger over stenen nøjagtig på det sted, hvor skriften skal være tager man et stykke gaffatape og klæber det fast på den ene kant, hvorfra man vil "rulle" folien over på stenen.

Gør gaffatapen godt fast og vend folien om, så man kan komme til at trække bagsidefolien af. Træk forsigtigt og vær sikker på at alle smådele kommer med. Det er tydeligt med folien med den orangerøde bagside.

Monter gummifolien på stenen – glat og uden luftlommer:

Lidt gentagelse:
Vær forsigtig med folien: tag et stykke folie svarende til hele skriftbilledet og træk bagsiden af.
Bestem evt. om folien skal lægges på fra en kant eller en side og træk så bagsiden af folien efterhånden som du glatter folien ud.
Læg folien over stenen, så der ikke forekommer bobler.
Sørg for at folien er helt tæt og fastgjort til limen over hele fladen.

Bank folien godt fast over det hele.

Man kan tegne direkte på folien eller man kan overføre teksten fra det tegnede papirark til folien...(se ovenfor)

Overfør teksten til gummifolie ved at lægge tegnearket med negativsiden mod gummifolien, fastgør med god tape så arket bliver liggende på folien og bank overalt let ned mod tegningen med en gummihammer, så den bløde blyantstegning med de negative bogstaver overføres til den bløde gummifolie.

Fjern papiret med de tegnede bogstaver.
Bogstaverne er nu overført til folien og står klart i hele skriftbilledet.
Hvis noget mangler skal det tegnes op med en sikker hånd.
Ret alle lodrette linjer ind med hovedlineal og trekant.

Skær bogstaverne ud med en lille fin skalpel (ligner en blyant med vendbare spidser).
Træk det udskårne bogstav og bogstavdele af med en spids - anvend evt. en speciel skalpel med 2 ender som en blyant hvor modsat ende er beregnet for at vende så spidsen kommer frem og kan anvendes som "snapper".
Tjek at alle bogstaver er renskårne og lige.

Sæt malertape over hele skriftbilledet for at fastholde de punkter i skriften, som skal blive siddende - f.eks. 2 prikker i B, 1 prik i D - altså midten af bogstavet, som jo ikke skal sandblæses.

Sandblæs med konstant bevægelse af blæserhovedet ned i bogstav”hullerne” til ca. ½mm dybde med korund sand. Det må ikke blive dybere! Man må ikke holde blæsehovedet stille, da der med det samme fremkommer hul (i bogstavet), som kan være uopretteligt.

Tjek at alle bogstaver står fint uden huller og uden "helligdage". Limen kan godt virke som beskytter hvor der er kommet lidt rigelig lim på, og derved forhindre sandet i at nå igennem.

Fjern folien og tjek alle hjørner af bogstaver en gang til.
Den fjernede folie kasseres.

Afhængig af hvilken sten der anvendes kan man nu male bogstaverne op med maling i bunden for at skabe kontrast til den omgivende sten. Så har man noget helt præcist at hugge efter. Ved mørke sten er det ikke nødvendigt da sandblæsningen bliver lysere end den omgivende sten og da kontrasten derved er skabt. En meget lys sten kan være vanskelig at se uden kraftig lyskilde.

Hug bogstaverne ud til ønsket dybde.
1) Anvend håndhugning
2) Anvend lufthammerhugning.

Det er lettest og hurtigst med lufthammer. Nogle foretrækker Rebit hammeren som kører konstant og andre foretrækker hammer med grønt håndtag, som kan afbrydes og som kun kører ved tryk på knappen - med ønsket styrke.

ad 2. Anvend højst 3-4 atmosfære (bar) - ikke mere da det ellers ikke er muligt at styre hammeren forsvarligt og da der ellers meget nemt går et stykke af, som ikke skulle af.

Et lille fif:
Mal om ønskeligt bogstaverne med passende maling i det sandblæste område.

Hug først midterlinien ned gennem stammen.
Hug dernæst fra siderne mod midten og skråt fremad og ind i serifferne med et let drej. (Seriffen er bogstavernes "fødder") .
Sørg for at bogstaverne er nøjagtige og følger markeringen fra sandblæsningen. Sandblæsningen er her simpelt hen den bedste linie man kan arbejde efter.

Gå alle bogstaver igennem og se efter hjørner kanter og seriffer. Midterlinierne skal være i midten og ikke lidt skævt for midten.

Arbejdet er færdigt!

Lille advarsel: Gummifolien med den røde plastbagside kan blive for gammel så bagsidens lim ikke virker tilstrækkeligt tilfredsstillende. Der er tale om måske 10 år eller mere, hvorefter limen begynder at blive svagere.

Alternativ metode:
Man kan anvende kridt som grundlag for hugningen.
Smør stenfladen over med kridt blandet med dextrin og vand. (Dextrinen forhindrer grim lugt når den opslemmede kridt står i nogen tid).

Lad kridtet tørre så det ikke klæber og så der kan tegnes på det.

Stenfladen er nu som et stykke papir hvorpå man kan tegne og danne sine bogstaver og dernæst hugge direkte efter blyantslinierne - eller:

Det er dog en fordel når alle bogstaver er tegnet at ridse alle kanter op med en diamantspids for derved at have et helt fast grundlag (kanter og sider) at hugge efter.

Vi tager den lige en gang til......
En metode er at skrive/tegne bogstaverne på papir hvor man skal have indarbejdet den rette spatiering, ordafstand og linjeafstand.

Brug ledestreger til både linjer og bogstaver og stammer i bogstaverne.

Bestem først bogstavernes størrelse og om de skal være alm. eller kursiv.

Hvis du anvender computer kan bogstaverne/ordene også printes ud og overføres på samme måde, som nedenfor beskrevet. Hvis man er i besiddelsen af en plotter som kan skære bogstaverne ud kan problemet løses, men det kan kun lade sig gøre for en kendt skrift. Neden for behandles en ukendt skrift, som er fremstillet af en stenhugger for mange år siden.Råd til hugningen:
Hug aldrig mod noget i bogstavet, som har en "åben" bagside, så kan den fritstående del knække af. F.eks. i den midterste del af e'et ->>den vandrette linie skal hugges fra den tykke stamme mod e'ets buning. I et lille "b" skal boblen eller pønsen hugges fra den lodrette del mod buningen for at undgå flækning.

Hold mejslen skråt mod huggeretningen og i den rette vinkel i forhold til bunden, så kommer resultatet lynhurtigt.

Hold mejslen med hånden så du har fuldstændig styr på den med 3 fingre over og en lillefinger under .

Bevæg dig under arbejdet så du følger med mejslen rundt hvis du ikke kan "nå" med armene alene.

Hug moderat hvor bogstavender skal dannes præcist. Det gælder hvor bogstaver ender med seriffer som skal være skarpe og efter bundlinien - 3-delt - næsten som et skævt Y.

Nogle enkle overordnede råd:

Mejslen skal være skarp og holdes skarp.
Hav derfor en tre stykker parat ved siden af.
Hammeren skal passe til mejslens størrelse.
Mejslen skal passe til bogstavernes størrelse.
Bogstaverne tegnes op med kant
Hug forsigtigt og let
Hug langs midterlinien af de lodrette til at begynde med
Hug dernæst fra siden og mod midten
Hug i en vinkel på 45 grader eller mindre
Hug ind til midten, så midterlinien bliver helt ret og lige i bunden
Hug fra hjørner og mod midterlinien - undtagen selve hjørnet som hugges mod hjørnet.
Hug aldrig mod fritstående dele af bogstavet, som kan flække af.

Kig på billedserien optaget i forbindelse med kursus hos VIA AMU center:


"klik på kursus"
Info om skrifthugning

Hvis andre ønsker nærmere oplysninger kan man skrive til vores kontaktadresse info@granitklubben.dk

Og få oplyst nødvendige forudsætninger - bl.a. billeder som viser forløbet af selve skrifthugningen kan også rekvireres som link.

 • værktøj
 • rekvisitter
 • arbejdsmetoder

 • Forarbejde: Blyant, papir, tegnetrekant, hovedlineal, tape - eller kridt, hovedlineal, trekant og blyant.
 • Udøvelsen: Blød blyant, lysbord eller vindue, lim, folie, gummihammer, kridt
 • Hugning: Sandblæsningsapparat, lufthammer med eller uden afbryder, mejsel 8-10mm passende til hammeren. Håndhammer og håndmejsel i passende størrelse størrelse. • Skalpel til udskæring

  Bemærk at begge ender kan afmonteres og vendes så skalpellen kan transporteres uden fare for at skære sig.
  Bemærk at begge ender kan afmonteres og vendes så skalpellen kan transporteres uden fare for at skære sig.
  Skalpel til udskæring af bogstaver i gummifolien. Det er den, som er nævnt i teksten, der ligner en blyant med aftagelige spidser.

  kursus 2

  her er kurset som det forløb på 2. dag