Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Sandblæsning af granit

Sansblæseren på trailer i det fri med adgang til 380v.
Sansblæseren på trailer i det fri med adgang til 380v.
Sandblæsning er en bearbejdningsproces, som hovedsagelig udføres af professionelle stenhuggere. Der bliver anvendt en gummidug med udskæring af den figur, som ønskes "lagt ned" i granitten. - Typisk til bogstaver i en gravsten, men det kan også være figurer, som kommer til at ligne relieffer.

Sandblæsning kan dog også anvendes i mange andre sammenhænge - til overfladebehandling, hvor der skal gås lidt mere forsigtigt til værks end ved stokhamring - eller på steder, hvor man med stokhammeren vil komme til at knække fine steder på figuren. Eller hvor overfladen skal være blød eller bølget.

Sandblæsning giver en finere overflade end stokhamring. Der bliver ikke de velkendte hammerslag med "hvide prikker". Overfladen bliver relativt mørk.

Man anvender særlige strålespidser - både kraftige 6,4 mm i diameter og tyndere på f.eks. 3,7 mm til det mere finere arbejde. Der skal bruges en meget kraftig kompressor, som kan bringe trykket op på mellem 7 og 8 bar og levere i hvert fald 500 og 1000 l/min og trykniveau skal op på mellem 7 og 8 bar. Det er vigtigt at huske på at det ikke blot er luften, men også sandet, som er under lufttryk.

Kompressoren med rørinstallation m.v. er et særligt emne - se dette andet sted på sitet.

Til Goldmann blæser
benyttes en skala som giver et mere klart billede af funktionerne:
1,5 bar med dysestørrelse 4 mm forbruger 350 l/min - 6 mm 830 l/min
2,0 bar med dysestørrelse 4 mm forbruger 450 l/min - 6 mm 1000 l/min
3,0 bar med dysestørrelse 4 mm forbruger 600 l/min - 6mm 1300 l/min
4,0 bar med dysestørrelse 4 mm forbruger 800 l/min - 6mm 1700 l/min

Tryklufttilslutningen skal være mellem 6 og 10 bar i en Goldmann blæser.

Til fristråleblæser er der andre værdier:
Fristråleblæser er en funktion hvor man holder blæsehovedet frit i hånden og hvor der ikke er retursug til opsamler.
3,2 mm dyse ved 7 bar 0,57 eller 570 liter/min
5 mm dyse ved 7 bar 1260 l/min
8 mm dyse ved 7 bar 3.840 l/min

Hvis du anvender den billigere form for sandblæser 'Ejector' med et håndtag og en stang med sug ned i en bøtte med sand skal trykket ikke være højere end 6-8 bar.

Blæsemidler

Blæsemidlet har to funktioner ved rensing af overflade: slagpåvirkning og slibepåvirkning.
Formel: E=½ x M x v2
E= Partiklens energi
M=massen
v=hastigheden

Der anvendes en type sand som er særlig god til at påvirke granit med: Korund A. Det bliver ikke rigtig til noget med at anvende almindelig kvartssand, da kvartssand er blødere efter den Mohrske skala end granit. Sand kan således slet ikke arbejde i granitten.

Forskellige materialer til bearbejdning:

Korund F er ikke anvendelig til stenhugning, da der kan afsættes jernpartikler, som kan skyde f.eks. guldbelægning af igen. Den type er til gengæld rigtig god til bilkarrosserier (metal).

Korund A

er en hård jernfri aluminium-oxid, der er lysbuesmeltet ved over 2000 grader. Det er gråbrunt . Er fremstillet af Bauxit ved smeltning under en temperatur på over 2000 grader. Det er ideelt blæsemiddel med en hårdhed på 9 MOHS, silikose-frit med op til 30 gennemløb, hvilket vil sige at det samme materiale kan genbruges op til 30 gange.

Korund købes i sække af 25/50 kg. Man anbefaler max tryk 5 bar.
Korund er hårdhed 9 mens granit er 5-6. Derfor kan Korunden skære i granitten.
Korund A (NK-A) fås i flere størrelser bl.a.
0,230 - 0,250mm
0,250 - 0,500 mm
0,297 - 0,420 mm
0,500 - 1,000 mm

Ædelkorund type EKW er fuldstændig ren, jernfri aluminiumosid 99,6% og noget hårdere og sprødere end NK-A. Specielt godt til rustfrit stål og aluminium. Denne type skal derfor heller ikke anvendes til granit.


Husk her:

sikkerhedsudstyr - man skal nærmest være beskyttet fra top til tå med særlig dragt, hvis man udfører sandblæsning hvor sandet lejres på området omkring figuren. Husk også de lange "dyrlægehandsker" som går helt op til armhulen.

Som appetitvækker for sandblæsning skal nævnes:
Find en sten, som skal forsynes med tekst eller dekoration
Varm stenen op til håndvarme
Rens af for snavs eller andre urenheder
Smør slime (vandbaseret grunder) over stenen hvor der skal monteres tekst
Smør lim (benzinbaseret eller vandbaseret) over stenen hvor tekst skal monteres
Lad limen tørre
Klargør folien ved "pilning" af bogstaver som skal kunne ses i det sandblæste
Rens foliens overflade med rensemiddel
Monter malertape over foliens overside mens bagsidefolien stadig er intakt og på plads. Hvis man ikke bruger malertapen forsvinder de punkter i bogstaverne, som skal blive tilbage f.eks. de to punkter i B, punktet i det lille a,b,d,e,o,p,q,æ,ø,å.
Monter den klargjorte folie med udstandsede eller udskårne bogstaver/tal med gaffatape
Afdæk omkring folien med gaffatape
Gør sandblæseren klar
Blæs med rolig hånd lodret ned mod tape og udstandsede bogstav"huller" - hele tiden med blæserhovedet i bevægelse.
Blæs så længe, at ønsket dybde er opnået
Er der tale om dekoration, skal næste afdeling af folien pilles af i etaper, så der kan foretages "modellering" - dvs forskel i højde og dybde i det sandblæste område.
Afslut med næste afdeling
Stands sandblæseren
Kig på det sandblæste - er alle detaljer med
Afslut.


Fif: husk at Goldmann sandblæseren ikke må igangsættes efter stop før trykket er faldet/steget til starttryk. Altså man må ikke starte og standse hele tiden, så går der "knuder" i maskinen.

Til sidst kan de fremkomne bogstaver eller dekor males i ønsket farve.
Brug kun gode og holdbare farver.
Der findes nogle rigtig gode farver fra fa. Kønig.

Husk at man ikke absolut behøver at bruge en fin og kostbar plotter til fremstilling af teksten. Al tekst kan skæres ud i folien med hånden (tidligere omtalte miniskalpel) på samme måde som ved håndhuggede bogstaver.

Til plotteren anvendes en lidt tyndere folie med klar bagside. Den folie, som anvendes til håndskæring er lidt kraftigere og har en genkendelig rød bagside.

Det største problem for hobbystenhuggeren er nok sandblæseren. Den gode sandblæser (f.eks. Goldmann - den blå eller gyldne på billederne) er meget kostbar, men findes også i mindre og billigere versioner (f.eks. den grønne - fristråleblæser).
Der findes andre typer på nettet, som ikke er afprøvet af granitklubben og som vi derfor ikke kan sige noget om. Sådanne typer kan fås for under 3.000 kr.

Den helt billige ejektortype giver iflg. de professionelle ikke samme resultat, da man ikke kan opnå samme styrke på sandstrålen, som ved den som blæser med tryk på både sand og luft. Ejektortypen giver kun tryk på luftstrålen mens sandet skal suges op af strålens gennemløb. Endvidere kan man kun med nogen besvær opsamle sandblæsningsmediet igen til genbrug, medmindre man arbejder i lukket kabine.

Husk at korund kan bruges op til 30 gange, og da det kan blive kostbart bare at kassere vil det være en god idé at genbruge mest muligt.

Teknik*******************************************************************


Opbygning af et trykluftsystem til sandblæsning


En god kompressor til luftværktøj skal helst være med en 7 hestes motor, hvis den også skal drive en sandblæser. 7 hk - svarer til ca. 700 liter luft i minuttet.
Kompressoren anbringes neden under rørforbindelser, som herefter anbringes oppe i højden over arbejdspladsen med træk ned til aftapningssteder.
Efter kompressoren anbringes en efterkøler således at der ikke oparbejdes varme i trykrørene. Varme vil give vand i røret hvis der bliver koldere omkring røret.
Man anbringer en vandudskiller på et sted, hvor rørføringen vil lede vandet hen, så det kan løbe nedad.

Alle rør bør have et fald svarende til 1:100 i retning bort fra kompressoren. Rørenes fald skal ende på en sådan måde, at der kan opsamles vand i en vandudskiller.

En almindelig vandudskiller fanger kun dråber, men ikke damp.

Trykket skal ikke være mere end højst 7 bar.

Højere tryk vil næsten automatisk oparbejde vand i rørene og dermed vand ud til luftværktøjet.

Det er ikke det høje tryk det drejer sig om, men i stedet en stor luftmængde pr. minut.

Hvis der er vand i rørene før det når frem til værktøjet kan det skyldes for lille dimensioneret rør fra kompressor til flexibel slange. Man kan ændre på dette ved at udlægge et langt ”kølerør” udendørs, så den luft, der når frem til værktøjet er samme temperatur som den omgivende luft.

Hovedregler:
Tryk måles i bar.
Normalt tryk ved kompressor: 7-10 bar
Luftmængden måles i liter pr. minut.
Effekten måles i Kw eller HK

1 HK = 0,735 Kw
En kompressors luftmængde og ydelse er afhængig af motorstørrelsen.
1 HK svarer ca. till 100 liter pr. minut.
0,735 Kw svarer altså omvendt til 1 HK.
Skal man bruge trykluft til en sandblæser som bruger 800 liter pr. minut så skal kompressoren altså yde omkring 6 HK + 20% = godt 7 HK.
Det er en stor sag og ikke en man sådan lige tager med bag i Mascotten. Kompressorer af den størrelse vil som regel kræve tilkobling til 380Volt.

(Til sammenligning er en køleskabskompressor 0,5 HK)

For at en sandblæser kan virke skal man påse at kopmpressoren afgiver rigtig luftmængde og –tryk. Afgivet luftmænde bør ligge 20% over dysens luftforbrug. Tilstræb derfor overkapacitet for at undgå topbelastning af kompressoren.

Kompressorluften skal være ren og tør. Der skal bruges nødvendig efterkøler og luftfilter (vandudskiller).

Trykluftslanger skal have rigtig indvendig dimension og koblinger som giver gennemstrømning uden tryktab.

Blæsesandet skal være rent og tørt og partikelstørrelsen bør ikke overstige 1/3 af dyseåbningen. Valg af rigtig blæsemiddel er vigtigt.

Sandblæseslanger – Koblinger
Påse at sandblæseslangen er antistatisk (jordet) og har rigtig indvendig dimension i forhold til dysen. Dyseåbningen bør ikke overstige 1/3 af indvendig slangediameter. Brug udvendige koblinger og dyseholdere. Man undgår da turbulens som giver kraftig slitage i slangen. Undgå skarpe bøjninger af blæseslangen hvilket giver stor slitage.

Sandblæsetryk – Dysetryk
Vælg den rigtige dyse til blæsebopgaven. Derved spares tid, unødvendig slitage og sandforbrug.

Beskyttelsesudstyr
Brug godkendt sandblæsemaske/-hjælm med lufttilførsel via dobbeltvirkende friskluftfilter,høreværn og øjenbeskyttelse.

HUSK - for fristråleblæsere og Goldmann typer sandblæsere......


Den lille grønne blæser må aldrig lægges ned - heller ikke ved transport!
Der må ikke komme snavs i luftventilen!

Rigtig brug giver maks udnyttelse og besparelse.
Et sandblæseapparat er en beholder under tryk (10 bar). Med stor hastighed kommer sandpartiklerne ud af dysen og kan ved vejl forårsage skade på personer.
1.Hold dysen vendt mod arbejdsemnet
2. Brug egnet arbejdstøj, arbejdshandsker og godkendt beskyttelsesudstyr både ved kontrol og ved selve arbejdet.

DRIFTSTOP – HVORFOR:
Blæsesandet pakker sig i bunden af apparatet og i sandventilen hvorved sandtilførsel ophører.
Fjern fugtig sand ved at åbne en renseluge i sandventilen.
Kondens i lufttilførsel påvises ved at holde luftslangen under tryk mod et tort og sugende underlag – papir el. lign.

VIGTIGT:
Sørg for at trykluften tilføres mest mulig ren og tør luft. Brug vandudskiller eller luftkøler.

FREMMEDLEGEMER I BLÆSESANDET:
Grovpartikler kan forårsage tilstopning i sandventil og dyse. Brug rensigtet blæsesand. Påfyld blæsemidlet gennem sold (fluenet). Skru dysen af og blæs sandslangen ren.
Falsk luft kan forårsage tilstopning
Kontroller at O-ring i renseluge er på plads og tæt.
Udjævn pulserende luft i blæseslangen.
Brug choke-ventilen – åben og luk denne til trykket er udjævnet.