Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Kløv eller flæk en sten

Her borer vi for til anbringelse af de autoriserede kiler med 3 dele. Borets størrelse skal passe helt nøjagtigt til det bestemte kilesæt.
Her borer vi for til anbringelse af de autoriserede kiler med 3 dele. Borets størrelse skal passe helt nøjagtigt til det bestemte kilesæt.
Du har en sten, som du vil have delt, kløvet eller flækket.
De gamle stenhuggere kunne se på en sten hvor den skulle have slaget, og så kunne de let og behændigt dele stenen med nogle få slag med et kantjern. Det kan man også i dag, men det er ikke sikkert at stenen skal deles lige dér hvor den lader sig dele. De fleste sten har nogle "åretegninger" som er fra den oprindelige lagdeling ved stenens oprindelse. Man kan med fordel dele stenen langs disse "årer".

En gammel stenhugger i Moseløkken granitbrud på Bornholm har vist os hvordan man gør og det med at dele en sten - marker den linie, hvor stenen skal deles med kantjernet hele vejen rundt slå langs linien mange gange med gode tunge slag. Læg et lille stykke granit på stenens modsatte side i den forventede delelinie. Slå den lille sten flad, så der bliver en forhøjning. Giv nu den lille forhøjning et godt kraftigt fast slag.. og .... Stenen deler sig.

Ofte er det dog lige et andet sted at delingen skal foretages, så derfor bruger vi en anden metode med kiler (se nedenfor).

Den egenskab at kunne se sådanne linier eller årer er der ikke mange, ud over de professionelle, der behersker i dag.

Med vinkelsliber
Du kan uden større problemer bruge vinkelsliberen og skære et eller 2 dybe snit i stenen, sådan at du kan få en kile - helst 2 - ned i den fremkomne revne. Det vil sige at du kan skære to snit tæt ved siden af hinanden (max. 1 cm afstand) , og så fjerne det mellemstående fremkomne stykke sten med en mejsel. Derefter slår du een eller helst 2 mejsler - af de almindelige uden hårdmetal - ned i revnen med passende afstand imellem mejslerne med rolige og beherskede slag. Anvend en god tung mukkert. På et eller andet tidspunkt vil stenen dele sig. Det kan også lade sig gøre at anvende to stykker jernplade og slå en kile ned mellem de to stykker jern, det virker næsten som med de prof. kiler - se nedenfor.

Med kiler
Kiler fås i mange forskellige størrelser fra 14 mm til 36 mm Ø.
De er tredelte med en midterkile og to sidekiler.
Sidekilerne skal helt ned i hullet og midterkilen presser så mod de to sidekiler.

Så i stedet for mejsler kan du med fordel anvende et eller flere kilesæt, som beskrevet andet sted på hjemmesiden, da de er beregnet til den slags arbejde. Du kan også selv fremstille kilesættet ved at bruge nogle smalle jernplader og en gammel mejsel stukket ned imellem pladerne. Pladerne er med for at give mejslen mulighed for let at bevæge sig ned i den revne, som skal blive til delelinien.

Smør kilen godt med konsistensfedt, så går det nemt.

Det rigtige færdigfremstillede kilesæt består af 3 dele en kile og 2 sidekiler. Nogle steder kaldet wedge and feather. Man borer et hul af passende størrelse til det bestemte kilesæt. (Der findes flere størrelser kilesæt afhængig af stenens størrelse, som man ønsker kløvet. )
Hullet skal være tilstrækkeligt dybt til at hele kilen kan være i hullets længde. Bor huller med 12 til ca. 15 cm afstand i den linie, hvor stene skal flække. Det kan godt være en ujævn eller buet linie og det kan være en ret linie. Sæt et kilesæt i hvert af de borede huller. Sørg for at stenen er understøttet hele vejen langs den forventede brudlinie.
Smør kilerne med fedt.

Tag en hammer og slå moderat på hver enkelt kile, en ad gangen i rækken af kiler. Slå igen og igen forfra indtil der begynder at vise sig en revnedannelse mellem kilerne. Så er stenen ved at flække og den vil dele sig stille og roligt.

Det er helt enkelt og ganske ufarligt. Men pas på dine fødder, for de to halvdele lægger sig ud til hver side.

Kig evt. på nettet hvor der er vejledning:
http://www.youtube.com/watch?v=Uxm1VCzVswQ

Kilerne kan fås hos de handlende som sælger det almindelige stenværktøj. Se herom under forhandlere.

Kilesæt fås i størrelserne:
14, 18, 22, 29, 32 36 mm. Størrelsen er udtryk for de to sidekilers størrelse målt når de lægges sammen med midterkilen - altså den samlede diameter for "kilen".

Der er ikke noget voldsomt i metoden.

En anden metode er simpelt hen at anvende trækiler. Bor nogle huller - helst omkring 20mm Ø, som hvis det var til jernkilerne. Slå tørre træstykker (hårdt træ) som kiler ned i hvert hul. Tilfør vand og lad det trække grundigt. Stenen flækker så helt af sig selv når træet suger vandet til sig.

En og anden har gjort bemærkning om anvendelse af ordet 'flække' - det er hip som hap om man flækker, kløver, deler, spalter - bare stenen ender op i to halvdele! - Så for vores skyld kan man gerne kalde det at kløve granit!
sidetop

Flæk en sten - variant

Kiler klar til at blive slået ned en efter en.
Kiler klar til at blive slået ned en efter en.
Det med at flække eller spalte granit er ikke så vanskeligt.
man kan flække en sten uanset hvor. Hvis den er meget lagdelt har den tilbøjelighed til at flække lettere langs lagene end modsat. Men det er slet ikke afgørende. Der hvor du vil have stenen flækket, dér markerer du en linie.

Så sætter du kilerne (forsmurt med konsistensfedt) i hullerne med kilestykkerne som glideflade til siderne. Hullerne er boret med ca. 15 cm afstand og herefter slår du let på kilerne - et slag på hver kile ad gangen en efter en....Så flækker stenen.

Hånd-metoden uden kiler
Der er flere metoder. Hvis der er tale om en mindre sten - måske 20 cm tyk kan man flække den med et kantjern.
Et kantjern er en "firkantet" mejsel, som ikke har nogen skarp kant, men blot en blok eller kerne på ca. 8-10 mm bredde og ca. 5 cm lang, som sidder i forlængelse af et håndtag.

Mejslen anvender man lige som man ville bruge en almindelig mejsel. Man hugger i en linie og bliver ved hele vejen rundt til du når udgangspunktet. Man kan godt undlade at hugge i "linien" på den modsatte side af startsiden. Man tager i stedet en lille granitsten og lægger den på den linie, hvor man ikke har hugget endnu, slår stenen flad, så der fremkommer en lille bule. Tag en god klaphammer og giv den bule et godt slag, Så flækker stenen.

Du kan også ved lidt større sten bruge kiler:

Du skal altså have fat i nogle kiler til formålet. Hvis du selv kan arbejde med metal kan du jo selv fremstille kilerne. Ellers er det bedst at bruge de autoriserede kiler - se foto andet sted på siden.

Bemærk at der er mange forskellige størrelser kiler. Kilerne skal i størrelse svare til den sten, som skal kløves. Store kiler til store sten og små kiler til små sten.

Dernæst skal du have et bor, som passer i størrelsen til kilen. Størrelsen på de færdige kiler giver størrelsen på boret.

Til boret skal du anvende en pneumatisk boremaskine også kaldet en borehammer.
Du kan også bruge et specielt bor som anvendes sammen med en lufthammer.
Hvis du ikke har trykluft og hammer dertil må du anvende almindelig elværktøj.
Hullerne behøver ikke at være mere end kilens længde i dybden.
Så borer du en række huller med 10-15 cm afstand i en række, smører kilen med konsistensfedt, sætter kilerne med sidekiler i og dernæst slår du på midterkilen roligt og stille en ad gangen så du hele tiden slår alle kiler an lidt efter lidt.
Når du har slået et stykke tid vil stenen flække.

Der er ingen grund til at gå på kursus for at lære noget så simpelt.

Husk nu lige beskyttelsesbriller, handsker og høreværn og sikkerhedssko.

Kilesæt

Kilesæt
Kilesæt
her er det originale kilesæt i en mellemstørrelse. Bemærk at kilen er meget svag i stigningen, hvilket betyder at der kommer stort pres på siderne, når kilen bankes ned mellem sidestykkerne.
Kilerne fås i flere størrelser - f.eks. 14 mm til 114 kr. +m og 22mm til 106 kr. +moms.

Hjemmelavet kile

Med et 5mm stykke fladjern, som er spidset til og sekunderet af 2 stykker tynd plade som glideflade kan det lade sig gøre.
Med et 5mm stykke fladjern, som er spidset til og sekunderet af 2 stykker tynd plade som glideflade kan det lade sig gøre.
Kiler kan fremstilles ganske hurtigt, hvis man ingen har eller lige skal have kløvet en sten

Kløvning alternativt

Set fra siden.
Set fra siden.
Set fra en anden synsvinkel

Kløvning med kiler

Her er anvendt de autoriserede kiler, som kan fås i mange forskellige størrelser afhængig af stenens størrelse.
Her er anvendt de autoriserede kiler, som kan fås i mange forskellige størrelser afhængig af stenens størrelse.
Som det fremgår andet sted på siden.
Bor huller
Giv kilerne konsistensfedt, så de glider nemt
Sæt passende kiler med sidekiler i hvert hul
Slå moderat på hver midterkile - en ad gangen
Stenen flækker ....