Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Vinkelsliber - hvilken type og hvordan

Stor tohånds vinkelsliber - her på 2000 watt. Relativt tung at arbejde med.
Stor tohånds vinkelsliber - her på 2000 watt. Relativt tung at arbejde med.
Der findes et utal forskellige vinkelslibere. Den enkelte stenhugger sværger nok til sin egen bestemte type og mærke. Nogle foretrækker at købe billige maskiner, som kan kasseres, når de går i stykker. Andre foretrækker maskinen, som holder i årevis med god vedligeholdelse.

Overvejelser før indkøb af en vinkelsliber

 • Hvad skal maskinen hovedsageligt anvendes til (skære eller polering - begge dele)
 • Størrelsen af skiven - hvor dybt skal den kunne skære
 • Maskinens vægt - enhånds eller tohånds
 • Skivens hastighed - evt. hastighedsregulering til brug for tørslibning
 • Stabilitet og sikkerhed - hvor hårdt skal maskinen kunne belastes
 • Kvalitet

 • Som udgangspunkt vil man anvende en stor maskine til det grove skærearbejde.
  Det er upraktisk at anvende en stor tohåndsmaskine til de små fine snit. Omvendt kan man bruge en lille vinkelsliber og skære mange gange for at nå den samme dybde, som man kan nå med den større. Det tager bare længere tid.

  Den lille måske lidt kostbare maskine ligger som regel virkelig godt i hånden og den vejer ikke ret meget.

  Hastighedsreguleret vinkelsliber
  Der er mange fordele forbundet med at vælge en vinkelsliber med hastighedsregulering. Når det kommer til polering og afretning med kopsten er det ikke alle skiver, som kan køre med "fulde omdrejninger". Nogle må højst køre med måske 7000 omdrejninger. Det skal overholdes. Måske viser maskinen ikke hvilken hastighed, der relaterer til det bestemte tal eller bogstav som man vælger, men så må man selv beregne fra mindste til største hastighed og dermed hvilken mellemhastighed man har valgt.

  Elektronik i maskinerne er sårbar og man skal passe på med ikke at belaste maskinen mere end den kan klare. Hør godt efter omdrejningerne og lad være med at presse for hårdt. De moderne maskiner indeholder styring, som holder samme hastighed og styrke i videst mulig omfang uanset hvilken hastighed maskinen er forudindstillet på med hastighedsreguleringen.

  Maskinen skal nok "brokke" sig hvis man er for hård ved den. Nogle maskiner slår simpelt hen fra ved overbelastning. Hold en lille pause og start så igen med lidt mindre tryk mod emnet.

  Til polering er det nødvendigt med en maskine som kan køre med langsom hastighed. Der findes mærker/modeller som kan køre med under 1000 omdr../min, hvilket er nødvendigt til tørpoleringsskiver, hvadenten det er de professionelle eller de billigere "amatørmodeller". Kører man med ret meget højere hastighed kan det forventes at skiven får kort levetid.

  til skæring kan anvendes en hvilken som helst maskine. Husk at anvendelse af skivens side kun skal ske i begrænset omfang, da skiven bliver slidt rund på kanten og derved bliver som en kile. Ved skæring kan det forekomme,at sådan en slidt skive pludselig kan blive ustabil og miste en del af skærekanten. Det sker når skiven kiler sig fast ved f.eks. et lille drej til en side. Der findes specielle skiver med flange og "sideskær" som betyder, at man kan lægge skiven fladt mod stenen og arbejde,som om det er en kopskive.

  Det er nævnt andet sted, at det kan være en fordel at skære med lavere hastighed, end fulde omdrejninger ved almindeligt snit. Skiven skærer bedre, og der er mindre risiko for at beskadige skiven ved overophedning.

  Skiven må ikke blive blå, da overhedning i så fald er sket, hvorved skiven kan blive skæv, og den kan begynde at trække gnister med rundt som udtryk for, at det er metallet der "skærer" og ikke diamantsedimentet.


  Vedligeholdelse
  Vinkelsliberen skal blæses ren med trykluft jævnligt under arbejdet. Sørg for at ventilationen kan foregå frit. Det slider hårdt på en maskine hvis den er fuldstændig tæt besat med støv overalt. Støvet sidder også indvendig omkring kommunatorer, kul og andre bevægelige dele. Hvis maskinen begynder at sende gnister ud er det på høje tid at få den gjort ren.

  Maskinen må ikke blive mærkbar varm. I så fald er det på tide at give den en pause og et pust med trykluft.

  Maskiner med elektronisk styring skal have en pause en gang imellem så de ikke på nogen måde overbelastes. Udskiftning af elektronikken er mulig, men temmelig kostbar.

  Der kan sætte sig støv i den forbindelse som er fra aktiveringsknappen og til mikroswitchen i maskinens elektroniske del. Herved kan maskinen blive vanskelig at stoppe eller at starte. Skil maskinen ad og få den renset med en grundig blæsning med trykluft. Det kan være fordel at tilføre en smule teflonolie eller andet tørsmøremiddel omkring de bevægelige dele. smøremidlet skal helst ikke tiltrække støv.

  Vend maskinen om! -??
  Man kan anvende maskinen så skiven løber "den forkerte vej" - altså sådan at skiven roterer mod dig selv for oven og sådan at slibestøv ledes fremad og bort fra dig. Det kan mindske støvgener. Det bevirker også at du ved at skære efter en linie kan trække maskinen ind mod dig i stedet for at skære fremad hvor du skal læne dig frem foran maskinen for at se linjen, som du vil skære efter.

  Sikkerhed
  Brug sikkerhedsbriller - åndedrætsværn - høreværn - handsker - læderforklæde -
  og husk så at anvende beskyttelsesskærmen som følger med maskinen. Husk også sikkerhedssko!

  Til Toppen

  Enhåndsvinkelsliber

  AEG med hastighedsregulering <> Dewalt med fast hastighed 
<> Varilex/Milwaukee med variabel hastighed  <>PowerTool med fast hastighed. 

Beskyttelsesskærmene er afmonteret, men skal være monteret når arbejdet udføres. Hvis man i særlige tilfælde er nødt til at afmontere beskyttelsesskærm og skære alligevel er det en rigtig god ide at tænke særligt meget på sikkerheden. Her er et læderforklæde nærmest en nødvendighed. Vi har set eksempler på at et sediment fra skiven har skåret sig gennem et par bukser og ind i låret eller i lysken!
  AEG med hastighedsregulering <> Dewalt med fast hastighed
  <> Varilex/Milwaukee med variabel hastighed <>PowerTool med fast hastighed.

  Beskyttelsesskærmene er afmonteret, men skal være monteret når arbejdet udføres. Hvis man i særlige tilfælde er nødt til at afmontere beskyttelsesskærm og skære alligevel er det en rigtig god ide at tænke særligt meget på sikkerheden. Her er et læderforklæde nærmest en nødvendighed. Vi har set eksempler på at et sediment fra skiven har skåret sig gennem et par bukser og ind i låret eller i lysken!
  Et udvalg af almindelige vinkelslibere. 2 med hastighedsregulering og 2 med fast høj hastighed. Den yderst til højre er en billig model.

  Sikkerhed
  Anvend Høreværn - åndedrætsværn - sikkerhedsbriller - handsker - og forklæde.

  Værktøj til vinkelsliberen er de skiver man kan sætte på spindlen.
 • skæreskive
 • den almindelige diamantskive, som er beregnet for lige skæring
 • skæreskive med flange
  Skive med gevind i centrum, så man spænder skiven fast direkte på vinkelsliberens aksel.
 • kurveskive
 • Beregnet for skæring af kurver uden at beskadige skiven.
 • kopskive
 • Til overfladebehandling og afretning
 • Flapskive
 • Til polering - grov - korn 60-80.
 • polerskive
 • Til polering - korn 50 til 10.000.

  De forskellige skiver kan dels monteres på maskinen direkte på spindlen med en fastspændingsmøtrik, dels med det gevind, som nogle skiver er monteret med. De skæreskiver som er monteret med gevind er de nævnte skiver med flange, som kan skære helt tæt til den modstående flade. Flangen er monteret med skruer, som man skal huske at montere med lock-tite for ikke at skruerne skal løsne sig under brugen.

  Stor vinkelsliber

  Den store vinkelsliber er typisk 2000 watt eller mere. Den kan bruges med fordel hvor store stykker skal skæres for og der skal skæres dybt.
  Brug i videst muligt omfang beskyttelsesskærm på vinkelsliberen. Der, hvor det ikke kan lade sig gøre, er hvor klingen anvendes med flange og klingen skal gå helt glat med modstående flade eller f.eks. der, hvor man vil afrette en flade ved at "skrælle" overfladen af med skiven.

  Det er nemt, men maskinen skal holdes godt fast for ikke at smutte. Det er derfor vigtigt ved skæring med skiven frit, at man ikke anvender fastlåsning af håndtagets aktiveringsknap.
  Hvis maskinen skulle smutte vil den standse relativt hurtigt når den er uden for håndens påvirkning på aktiveringsknappen.

  Når maskinen anvendes kan man af og til bruge to håndtag monteret på hver sin side, så man kan vende maskinen afhængig af hvor man skærer.
  Det kan også være en fordel af hensyn til støvet at køre med skiven så den sender støvet fremad og ikke ind mod dig selv. Det er blot at vende maskinen.
  En yderligere finesse er at montere et bøjlebeslag i stedet for det normale håndtag. På den måde har man bedre fat i maskinen næsten uafhængig af hvordan man skal skære med den. Beslaget eller bøjlen er ekstratilbehør til Hilti-maskiner.

  Sikkerhed : briller, støvmaske, læderforklæde, sikkerhedssko, handsker, høreværn

  Stor vinkelsliber med flange

  Vinkelsliber med flange monteret til glatskæring
  Vinkelsliber med flange monteret til glatskæring
  For at kunne skære helt tæt til en vinkelstående flade er man nødt til at anvende skive med flange. Det kan så samtidig være umuligt at anvende beskyttelsesskærm, hvorfor man skal sørge for at holde ansigtet uden for skivens plan.

  Bemærk at der findes en type skive med en flange, som har en let forhøjning på den udadvendende flade. Denne type flange er normalt monteret på de meget tynde klinger, fordi der ikke er ret megen materiale af skivens tykkelse til at fastgøre flangen i.

  Til Toppen

  En god klinge til granit

  Her er en virkelig god skive, som skærer hurtigt og som har lidt sideskær.
  Her er en virkelig god skive, som skærer hurtigt og som har lidt sideskær.
  Magic plus 125 mm

  Det er ikke altid den høje hastighed, som giver det bedste snit. Prøv at nedsætte hastigheden på vinkelsliberen til omkring det halve eller 3/4-del af den højeste hastighed. Du vil opdage at skiven skærer bedre og den bliver ikke "blå" og skadet af opvarmning.

  Skiver med sintreret sediment tåler 700 graders varme og skiver med læsersvejst sediment tåler 1050 grader. Se nedenfor.

  Til Toppen

  Klingetyper

  Her kan man se svejsesømmen som en mørk linie mellem blad og skær
  Her kan man se svejsesømmen som en mørk linie mellem blad og skær
  Lasersvejst klinge god til tørskæring op til 1050 graders celcius

  Klingetype sølvloddet

  Sølvloddet klinge
  Sølvloddet klinge
  En sølvloddet klinge er til vådskæring og dermed til lavere temperatur 750 grader

  Krumskive 230 mm

  230mm krumskive klar til montering af flange - med 8 huller
  230mm krumskive klar til montering af flange - med 8 huller
  Krumskive med flange klar til montering