Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Kort fortalt om granitklubben

Granitklubben er etableret i 1992, som en forening af fritidsstenhuggere, alle med stor interesse for arbejdet i sten.

Et lille udpluk af klubbens figurer. Find dem i galleriet eller i de enkelte medlemmers gallerier.
Et lille udpluk af klubbens figurer. Find dem i galleriet eller i de enkelte medlemmers gallerier.

Granitklubben...URL: http://www.granitklubben.dk" target="_blank">www.granitklubben.dk
Sidetitel: Granitklubben
Meta beskrivelse: Omfattende beskrivelse af arbejde med sten, især granitsten, herunder anvendelse af forskellige typer værktøj og andet tilbehør. Præsentation af medlemmernes arbejder.


Klubben er startet i 1992 på grundlag af 4 medlemmers interesse i og ønske om at mødes et par gange årligt i et samarbejde om fremstilling af stenfigurer samt for udveksling af erfaringer.

Det har medført mange års godt samarbejde til fælles glæde og fornøjelse.

Nogle medlemmer fremstiller figurer på bestilling og andre fremstiller til udstillinger og afsætter figurer ad den vej. Atter andre arbejder rent privat og sælger ikke figurer.

Henvendelse til klubben kan ske på kontaktsiden.

Vi får mange henvendelser med spørgsmål om hvordan man bearbejder sten og vedligeholder stenoverflader.
Du kan finde svar på langt de fleste spørgsmål på siden med gode råd GODE RÅD

Hvis du vil søge noget på hjemmesiden, så brug f.eks. søgefeltet helt for oven, til højre for Galleri: "Søg på websitet" så vil du få de steder hvor det søgte

Hvis du ønsker kontakt med et bestemt medlem kan du skrive direkte på vedkommendes mailadresse eller ringe til pågældende.

Alderen er ved at påvirke os som klub og vi forventer at klubbens aktiviteter bliver indstillet i løbet af 2023.
Drøftelse finder sted ved det kommende træf på Mors.

:-) (-:

Klubbens udvikling

Efter en langsom start i 1992-93 med nogle få medlemmer kom der gang i tingene. Der kom flere medlemmer til og flere fik interesse og vi begyndte at arrangere årlige træf.

Vi skulle have et navn.... først: "Det bette Laug"....dernæst: "Granitklubben" for at tilkendegive hvad vi interesserer os for, og hvad vi laver.

Granitklubben er efterhånden blevet til en godt sammentømret kreds, og vi mødes mindst 2 gange årligt, med de samme intentioner som oprindeligt, nemlig at medlemmerne udvikles såvel håndværksmæssigt som kunstnerisk, med det formål at den enkelte oplever glæden ved at skabe noget unikt, og samtidig fornemmer den tilfredsstillelse, der ligger i også at blive anerkendt af et købende publikum.Ideen og den løbende opdatering

Find et eller andet hos Granitklubben

Hjemmesiden er tænkt som løbende orientering for Granitklubbens medlemmer. Du kan finde navn på medlemmer eller en figur ved at bruge søgefunktionen øverst på siden i den grønne søgelinie: Søg

Skriv i søgefeltet det ord du ønsker oplyst, hvorefter forekomster vises.
Hjemmesiden er også en præsentation af Granitklubbens medlemmer med de arbejder, som de ønsker at præsenterer for andre. Alle medlemmer har lavet betydeligt flere figurer, end de her præsenterede.

Billeder


Hvis du bare har lyst til at se billeder kan du klikke på knappen Galleri øverst i den grønne bjælke til venstre: GalleriDu kan også gå ind på det enkelte medlems side og se noget af det, som den enkelte har fremstillet.

Siden kan også anvendes af alle andre til at kigge på, hvis du har interesse for stenfigurer og ønsker at vide noget om, hvordan man arbejder i sten. Sådanne oplysninger findes under "Gode Råd". Gode Råd
Under knappen Aktiviteter+Pil kan du også se hvad der foregår blandt pilefletterne.

Hvis du ønsker at få nærmere oplysninger om selve arbejdet med og i sten kan info findes under gode råd: Gode råd

Pileflet


Pilefletterne er et særligt afsnit som viser en del af det store arbejde som udføres. Der er en mindre oversigt med forskellige kurve uden at den angivne betegnelse skal antages som endegyldig. Det kan godt være kurven hedder noget andet hos en anden pilefletter. Her har vi så valgt det anførte navn til kurven.

Salg af stenfigurer


Hvis du er interesseret i at købe figurer kan du gå ind på siden med figurer til salg og kigge nærmere: Stenfigurer til salg. Her er der dog ikke ret mange vist fordi det enkelte medlem selv administrerer sine figurer.

Nødvendig vedligeholdelse


Hjemmesiden kan kun blive interessant hvis alle klubbens medlemmer deltager aktivt med materiale og inspiration. Hvis du har gode ideer eller tilføjelser kan du bare skrive til os.

Pileflet og stenhugning
Granitklubben er sammensat af fritids-stenhuggere. Samtidig med stenhugning bliver udført pilefletning når vi er sammen på "stenhuggerweekend".

Hvis noget ikke virker


Siden kan være under udvikling og nogen steder kører vi test, så det kan godt være at et link ikke lige virker. I sådanne tilfælde kan du bruge værktøjslinien og klikke dig frem til det du søger. Du kan også bruge den øverste søgefunktion og skrive det ord, som betegner det, som du søger.

Søgning på siden


Du kan bruge søgefunktionen øverst i den grønne linie med lyst felt til at søge på hvad som helst inden for Granitklubbens hjemmeside.

Ting eller ideer til hjemmesiden


Hvis du har gode ideer eller måske billeder kan du sende forslagene til Palle på mailadressen: pdoktaksation@gmail.com. Kig ind på beskrivelsen af hvordan billeder bør være optaget for at de kan redigeres til brug på websiden.

Henvendelser til hjemmesiden og til granitklubben


Det er Palle Daugaard som i det daglige bestyrer hjemmesiden og foretager redigering og som også besvarer henvendelser. Du kan skrive til os ved at bruge "kontakt" på siden. Husk at svare på spørgsmålet i forbindelse med formularen - ellers kommer din besked ikke igennem.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer skal vi nok besvare din henvendelse.

Besøgstæller denne månedWebsite counter
Salg af værktøj og rekvisitter

Vi er ikke forhandlere og henviser altid til specielle forhandlere af værktøj for stenhuggere.
Vores foretrukne forhandler her i Jylland er:
Diatool, Lundvej 16, 8700 Horsens, tlf. 75654577.
Vi får mange forespørgsler på hvor man kan købe det ene og andet stykke værktøj og vi henviser derfor altid til nævnte forhandler.

Links

Undervisningsmateriale
Pr. 1. december 2014 leverede Granitklubben v/Palle Daugaard undervisningsmateriale til brug for anlægsgartnere i Danmark med henblik på undervisning i stentilhugning. Materialet kan ses på
www.materialeplatform.emu.dk som er under Undervisningsministeriet under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.
Materialet er offentligt tilgængeligt og giver et uddybende svar på stort set alle de spørgsmål, som vi ellers i det daglige bliver stillet overfor via vores kontakt på hjemmesiden.

Vore sædvanlige og pålidelige leverandører:
Værktøjsleverandør og forhandler af kvalitetsværktøj:
Diatool, Lundvej 16, 8700 Horsens, tlf., 75654577 - leverandør af alt i værktøj og rekvisitter til brug for stenarbejde.

Copyright og Ansvar

Al materiale, som fremgår af www.Granitklubben.dk er klubbens materiale og må ikke uden Granitklubbens tilladelse anvendes til offentliggørelse i undervisningssammenhæng eller til anden mangfoldiggørelse.
Granitklubben forbeholder sig derfor Copyright til alt på hjemmesiden tilgængeligt materiale.

Ansvarsfraskrivelse
Brug af data sker på eget ansvar. Granitklubben.dk kan ikke gøres ansvarlig for hændelser og tab som følge af retmæssig brug af data; at data tolkes forkert, eller hvis data viser sig at være mangelfulde, fejlbehæftede eller upræcise i forhold til den ønskede anvendelse.

Ophavsret
I de tilfælde, hvor der er tale om et produkt eller en information, der kan købes, vil det være tilladt at foretage en integrering, kopiering mv. forudsat, at der er indgået en skriftlig aftale. Således accepteres links til enkeltframes eller grafik-elementer ikke.

Hvis materiale ønskes anvendt i commerciel sammenhæng kan der træffes aftale med webmaster Palle Daugaard eller med klubbens til enhver tid siddende formand.

Sektionsmenu
Menu med undersider til sektionen samt gennemgående indhold, herunder liste med adgang til alle medlemmer